Deel op facebook
Deel op twitter
Burgerjury
Voorbije events

Welke slimme oplossing maakt het verschil in onze samenleving? Schrijf je in voor onze burgerjury en bepaal mee!

28-08-2023

Binnenkort krijgen opnieuw enkele projectteams de kans om een van de amai!-ideeën tot werkelijkheid te brengen. Om te bepalen welke teams daarmee van start mogen gaan schakelen we dit jaar, naast een online publieksstemming, ook een burgerjury in!

We zoeken daarom 20 mensen die samen beoordelen welke voorgestelde oplossing de grootste maatschappelijke meerwaarde biedt. De oplossingen vallen binnen de thema’s klimaat & milieu, gezondheid, werk en mobiliteit en bevatten steeds een stukje artificiële intelligentie.

De toepassingen worden één voor één voorgesteld. Welke toepassing kan volgens jou echt een verschil kan maken voor de maatschappij? Daar zullen we het samen over hebben. Ben je begaan met de thema’s klimaat & milieu, gezondheid, werk of mobiliteit? Perfect! Ken je nog niets van AI? Geen probleem! Je krijgt tijdens deze twee dagen alle info die je nodig hebt om je mening te vormen en mee te beslissen.

 

De burgerjury zal twee keer een dag samenkomen en dit op op zaterdag 14 oktober 2023 en op zaterdag 21 oktober 2023. De burgerjury zal fysiek samenkomen in Leuven in de buurt van het station, op een locatie die voor iedereen vlot bereikbaar is. Voor de deelnemers is er een vergoeding voorzien van €100 alsook een verplaatsingsvergoeding.

In de samenstelling van de burgerjury streven we een representatieve groep na. Interesse om mee deel uit te maken van de burgerjury? Stel je dan kandidaat via deze link! Je kan je inschrijven tot 11 september. Nadien kom je te weten of je geselecteerd bent om deel uit te maken van de jury.

20 jun

Dit waren de cocreatiesessies van amai!

20-06-2023

Hoe kom je tot een maatschappelijk relevant idee voor AI? En hoe vind je de juiste mensen om je idee waar te maken? De afgelopen weken organiseerde amai! op verschillende plaatsen in Vlaanderen cocreatiesessies waar de vele ideeën van burgers voor AI verder op scherp werden gesteld. Bedrijven, middenveldsorganisaties en kennisinstellingen gingen rond tafel zitten en zochten samen naar hoe AI het verschil kan maken.  

Elke sessie vertrok van de clusters van ideeën die burgers deelden voor AI. Eerst diepte een groepje van de aanwezigen het probleem of de nood verder uit en zetten ze de uitdaging op scherp. Vervolgens bekeken ze of en hoe AI het verschil kan maken voor deze uitdaging.  

Ben je benieuwd naar de resultaten van deze sessies? Hieronder geven we kort mee welke AI-ideeën de deelnemers verkenden op de verschillende plaatsen.

 

Domein ‘Werk’, te Kortrijk (02/05/2023, Hangar K)  

Een eerste groep onderzocht de mogelijkheden die Ai kan bieden bij taalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers. Kan een aanbod van gepersonaliseerde leerinhoud het leren van Nederlands motiverender maar ook leuker maken? Die personalisatie zou op verschillende manier kunnen gebeuren. Is het zinvol dit te doen op basis van categorieën als leeftijd en gender? Of werken we beter vanuit interesses en activiteiten van de leerling?  Een tweede groep werkte een concept uit door inspiratie te putten uit twee clusters: ‘Matching’ en ‘Mentale & fysieke gezondheid op het werk’. Zij vroegen zich af of ergonomisch advies kan worden gegeven aan werknemers en -gevers die risico lopen op fysieke klachten. Kan een AI-systeem hiervoor vertrekken van inzichten uit ergonomische studies en verslagen, en op basis hiervan advies bieden? De input voor dit advies kan bestaan uit vragenlijsten, maar bijvoorbeeld ook uit wearables. Op deze manier kunnen werknemers langer kwaliteitsvol blijven werken.

 

Domein ‘Klimaat & Milieu’, te Brussel (11/05/2023, FARI) 

De eerste groep inspireerde zich door de cluster ‘Weer- en klimaatverandering’ vroeg zich af op welke manier we aan tuiniers advies over planten kunnen geven: hoe kunnen zij spaarzaam omgaan met (regen)water? Kan AI op basis van gegevens over het bodemtype, de verwachte neerslag en de nodige waterhoeveelheid van verschillende plantensoorten een omvattend en duurzaam advies rond bewatering formuleren?  Groep 2 richtte zich op initiatieven en oplossingen rond de cluster ‘Duurzaam leven’. De groep keek hoe ze onder andere lokale duurzaamheidsinitiatieven kunnen opschalen. Om dit te doen worden voorzieningen en noden in een wijk of buurt in kaart gebracht door het analyseren van publieke-, sociale- en persoonlijke gegevens. Ook bestaande kennis en tips verzamelen en delen kan het maken van duurzame keuzes vergemakkelijken. Een manier om deze kennisverzameling en -overdracht in te richten kan bijvoorbeeld ontwikkelen van een app of browser plug-in die duurzame tips en eco-advertenties geeft aan gebruikers op basis van hun surfgedrag.

 

Domein ‘Gezondheid’, te Gent (16/05/2023, De Krook) 

Groep 1 keek hoe gepersonaliseerd advies mensen met reuma kan motiveren om te (blijven) bewegen, zodat hun sociaal leven niet lijdt onder hun meer beperkte mobiliteit. Kunnen zij advies krijgen op basis van een vergelijking van de huidige toestand met eerder gemeten prestaties, de weersomstandigheden en beschikbare sportmogelijkheden. Kunnen er op basis van locatie meet-ups doorgaan die hen aanmoedigen in groep te bewegen?  Groep 2 vertrok van de cluster ‘Mentale Gezondheid’: kunnen we signalen van mentaal (on)welzijn capteren om werknemers en -gevers bewust te maken van energiegevers en –vreters? Allerlei aspecten van energiegevers en –nemers werden bekeken. Wat is de invloed van de werkomgeving? Kunnen we die analyseren, om vervolgens aanbevelingen voor positieve aanpassingen te doen? Ondersteuning kunnen werknemers krijgen na bv. een gesprek met een triage-chatbot of door een gepersonaliseerde vragenlijst in te vullen, waarna ze gericht worden doorverwezen.   Groep 3 werkte op de cluster ‘Diagnose’ een koek hoe een bundeling van verschillende soorten data een early warning-systeem kan creëren. Dit systeem combineert eerdere gezondheidsproblemen met de huidige gegevens over de patiënt om nieuwe problemen sneller te detecteren. Het systeem kan huisartsen bijstaan bij de diagnose maar hen ook ondersteunen bij de communicatie naar de patiënt toe, door uitleg in tekst en beeld op maat van de patiënt, aan te bieden.

 

Domein ‘Mobiliteit’, te Antwerpen (24/05/2023, The Beacon) 

Groep 1 werkte verder op de clusters ‘vervoersmiddelen’ en ‘verkeersveiligheid’. Enerzijds keek deze groep hoe multimodale planning verfijnder kan gebeuren. Een AI-oplossing zou hier kunnen zijn dat de verkeersalternatieven op meer criteria worden uitgewerkt dan nu het geval is (bv. Door gewonnen werktijd of ecologie mee in rekening te brengen). Ook was er aandacht voor een betere detectie en preventie van gevaarlijke situaties in verkeer. Een AI-oplossing zou hier onder meer kunnen bekijken hoe de drempelwaarden van AEB-systemen van wagens dynamisch kunnen worden gemaakt en aangepast kunnen worden aan specifieke verkeerssituaties.  Groep 2 verkende de clusters ‘Ontspanning & toerisme’ en ‘Optimalisatie & infrastructuur’. Ze werkten rond een idee om wandelaars en fietsers te motiveren om alternatieve routes te nemen. De bedoeling is gebruikers enerzijds te verrassen met inspirerende routes en anderzijds deze routes in kaart te brengen en te registreren als ‘trage weg’.

 

Domein 'Gezondheid’, te Leuven (08/06/2023, Health House) 

De eerst groep liet zich inspireren door de cluster ‘Behandeling en zorg’. Ze identificeerden een noodzaak om de diverse medische platformen te defragmenteren en transparanter te maken waardoor zowel zorgverlener als patiënt een duidelijk beeld hebben op het al doorlopen zorgtraject en de lopende behandeling. Een AI-oplossing kan een zorgpad mogelijk aanpassen in functie van metingen door zowel de smart wearables van de patiënt als de zelfgerapporteerde zorg- en levensstijldata. Een AI-oplossing zou hier ook een slimme signaalfunctie kunnen zijn waardoor het inplannen van interventies, zoals een vervroegde afspraak met een specialist of het geven van levensstijladvies, automatisch kan verlopen.   De tweede groep selecteerde de cluster ‘Gezond leven’. Hun focus lag op het bevorderen van gezondheidsvaardigheden door middel van kennisdeling om de gezondheidszorg van genezen naar voorkomen te leiden. Een mogelijke AI-oplossing die ze identificeerden was een ‘medische interventie-chatbot' die aanhoudende klachten van patiënten kan analyseren. Daarnaast zagen ze ook een rol weggelegd voor AI bij het centraliseren van datastromen om communities samen te brengen en te motiveren door middel van levensstijladvies, voorbeelden en de impact op de gemeenschap weer te geven. Deze centralisatie zou ook bijdragen aan het informeren van de zorgverstrekkers over de impact van preventieve gezondheidsacties. 
Nieuws

Cocreëer mee AI-oplossingen voor een betere toekomst

16-04-2023

Hoe laat je mensen met een verschillende achtergrond samen nadenken over een betere toekomst? Verschillende perspectieven zijn vaak een meerwaarde, maar hoe zorgen we ervoor dat we samen tot scherpe conclusies komen? Precies daarom organiseren we de amai!-cocreatiesessies. Tijdens deze sessies begeleiden wij mensen uit de industrie, het beleid, het middenveld en de brede bevolking samen richting heldere AI-oplossingen. En wie weet, ook richting een nieuw amai!-project? 

Van ruw naar volwaardig idee

Bijna 1000 ideeën hebben Vlamingen al gedeeld met amai!. Stuk voor stuk vragen en suggesties van mensen die geprikkeld zijn door AI en hopen dat de technologie misschien een oplossing kan bieden voor uitdagingen op vlak van klimaat en milieu, mobiliteit, gezondheid en werk. In amai! maken we een aantal van die ideeën ook waar, kijk maar naar onze projecten. Omdat die initiële ideeën vaak erg ruw zijn, organiseren we cocreatiesessies waarbij we mensen met heel verschillende achtergronden samenbrengen om die ideeën verder op scherp te stellen.

Wat kan ik verwachten?

Op verschillende plaatsen in Vlaanderen en Brussel organiseren we sessies die telkens op een amai!-domein – werk, mobiliteit, klimaat en milieu, gezondheid –  inzetten. In een sessie vertrekken we van de ideeën van burgers en bekijken we waar AI echt het verschil kan maken. We laten ons inspireren door nieuwe AI-technologieën en verkennen de mogelijkheden met een AI-specifieke ideatietechniek. Je kan op deze sessie ook meer te weten komen over de amai!-projectoproep.

Hoe kan ik deelnemen?

De sessies gaan op onderstaande dagen en plaatsen door. Schrijf je in via het registratieformulier en we houden je op de hoogte van de next steps.

Domein ‘werk’ - op 02/05 om 13u30 in Kortrijk, Hangar K (in samenwerking met EdTech Station) Domein ‘klimaat en milieu’ - op 11/05 om 9u30 in Brussel, BeCentral (in samenwerking met FARI) Domein ‘gezondheid’ - op 16/05 om 13u30 in Gent, De Krook (in samenwerking met Comon Gent) Domein ‘mobiliteit’ - op 24/05 om 13u30 in Antwerpen, The Beacon (in samenwerking met The Beacon) Domein 'gezondheid' - op 8/06 om 13u30 in Leuven, Health House (in samenwerking met Health House)

Houd onze nieuwsberichten in de gaten voor extra sessies!

Schrijf je in voor een cocreatiesessie

Nieuws

Tijdelijke actie: gratis amai! spel voor leerkrachten, bibliotheken en STEM-academies

15-04-2023

Opgelet: deze actie is afgelopen. Het spel is vanaf heden opnieuw enkel te koop.

 

Ben jij leerkracht en heb je zin om met je leerlingen AI te ontdekken in de klas? Werk je bij een STEM-academie en wil je kinderen of jongeren onderdompelen in AI? Of wil je als bibliotheek je aanbod uitbreiden met een leuk en leerrijk speel over AI? Dan ben je aan het juiste adres!

In het amai!-kaartspel probeer je als eerste een slimme AI-oplossing te bouwen zoals een slimme koelkast, een voedingscoach of een afvalsorteerhulp. Dat doe je door de juiste kaarten te verzamelen. En let op dat je systeem niet crasht!

Het spel zit eenvoudig in elkaar met simpele regels en is geschikt voor jong en oud, thuis of in de klas. De kaarten bevatten leuke afbeeldingen en spelers hoeven niet alle AI-termen te begrijpen om het spel te kunnen spelen. Wie wel graag meer te weten komt over AI, kan de beschrijvingen bij de afbeeldingen lezen. De AI-oplossingen die je kan bouwen zijn bovendien gebaseerd op ideeën van burgers die verzameld werden op de amai!-website.

Dankzij onze tijdelijke actie is het spel nu gratis te verkrijgen voor leerkrachten, bibliotheken en STEM-academies. Je betaalt hierbij enkel nog de verzendingskosten.

Plaats nu je bestelling via: https://brightbib.be/product/amai-kaartspel

Wist je dat we ook een gratis navorming en werkmateriaal over AI aanbieden voor leerkrachten? Ontdek het via: https://amai.vlaanderen/activiteit-onderwijs

Nieuws

Amai! gaat verder!

20-03-2023

Droom jij ook van een betere wereld? Dan ben je aan het goede adres, wat dat is ook dit jaar opnieuw de inzet van amai!.

Alledaagse AI

Opvolging van chronische ziektes, een vlottere verplaatsing naar je werk, in kaart brengen van biodiversiteit, een efficiëntere workflow… het zijn allemaal zaken waar artificiële intelligentie (AI) zijn meerwaarde heeft bewezen. Amai! wil duidelijk maken dat AI vandaag al deel uitmaakt van onze levens. En we kunnen zelf bepalen hoe de technologie ons leven kan verbeteren.

ChatGPT

Alsmaar meer mensen zijn vertrouwd met AI: 4 op de 5 Vlamingen heeft een notie van de technologie, en meer dan 2 op 5 Vlamingen zegt voldoende te weten om iets van de technologie uit te leggen aan een andere persoon. De opkomst van populaire toepassingen zoals ChatGPT maakt het brede publiek meer vertrouwd met AI. Maar naast die spectaculaire AI-voorbeelden met wereldwijde impact is AI ook een lokaal verhaal. Slimme toepassingen maken ook hier in Vlaanderen elke dag het verschil bij uitdagingen op vlak van mobiliteit, werk, gezondheid, en klimaat en milieu. Daar zetten we met amai! op in.

Leer bij en deel je idee

Ook in 2023 kom je amai! opnieuw overal tegen, op kleine en grote evenementen. Je kan er de ‘AI of NI?’-quiz spelen en ontdekt er nieuwe AI-toepassingen die hier in Vlaanderen het leven beter proberen maken met AI. Wil je zelf graag een activiteit rond AI organiseren? Bekijk dan snel ons activiteitenaanbod: het amai!-kaartspel, een datawalk, een workshop over voorwaarden voor AI… er is voor iedereen iets.

Ook leerkrachten vinden een aanbod voor in hun lessen, want dit jaar legt amai! extra focus op activiteiten voor het onderwijs. Leerkrachten kunnen een gratis navorming volgen over AI en kunnen bij amai! terecht voor kant-en-klaar lesmateriaal.

Wil je meer?

Wie graag echt het verschil maakt, kan in amai! ook zelf mee achter het stuur van de AI-trein kruipen. Je kan je idee voor AI delen, meewerken aan de lopende amai!-projecten en mee aan tafel schuiven bij onze cocreatiesessies. Wie professioneel met de ideeën aan de slag wil, kijkt best ook eens naar onze projectoproep. Of je nu festivalganger, klimaatactivist of AI-professional bent, amai! biedt voor elk wat wils. Zo bepaal jij mee hoe AI ons leven verbetert.    

Blijf op de hoogte

Er staat in 2023 dus weer heel wat te gebeuren. Blijf je graag als eerste op de hoogte? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.

 

Beeld door Alan Warburton / © BBC / Better Images of AI / Quantified Human / Licenced by CC-BY 4.0

 

Gloeilamp
21 mrt

Nieuwe amai! projectoproep - online infosessie

20-03-2023

Op 21 maart opent de derde amai! projectoproep. Dit jaar kunnen drie projectvoorstellen elk aanspraak maken op € 125.000 steun. De oproep richt zich op projectvoorstellen die door middel van artificiële intelligentie (AI) een oplossing uitwerken voor één van de ideeën of ideeënclusters ingediend op de amai! website. Voor het uitwerken van deze oplossing dienen de projectvoorstellen een citizenscience-aanpak te hanteren. 

Info- en netwerkmoment

Heb jij interesse om een project in te dienen? Woon het online infomoment van de amai!-projectoproep bij op 20 april en stel er al je vragen. Aansluitend het infomoment kan je deelnemen aan de online netwerksessie om partners te leren kennen waarmee je een samenwerking kan opzetten.

Schrijf je in voor het info- en netwerkmoment

Cocreatiesessies

Wil je inspiratie opdoen of diverse spelers in het veld leren kennen? In mei organiseren we een reeks cocreatiesessies rond de vier amai! domeinen (gezondheid, klimaat & milieu, mobiliteit en werk) in verschillende Vlaamse steden. Op deze workshops brengen we AI experten, bedrijven, onderzoekers en burgers bij elkaar om ideeën voor AI toepassingen te brainstormen en mogelijke samenwerkingen op te zetten.

Zoekertjespagina 

Ben je op zoek naar projectpartners? Wil je de expertise van jouw organisatie aanbieden aan mogelijke consortia?

Plaats een zoekertje!

Meer informatie

Je kan op deze pagina meer lezen over de projectoproep.

Nieuws

amai! in cijfers

27-02-2023

Te midden van alle voorbereidingen voor een derde jaar amai!, blikken we graag terug op de afgelopen twee edities. Wist je dat we in totaal al 925 ideeën verzamelden van burgers voor AI? Deze ideeën vormden de basis voor de 9 concrete toepassingen die werden verkozen door meer dan 5000 Vlamingen. 

Ideeën 

In amai! gaan we op zoek naar ideeën van burgers voor maatschappelijke toepassingen met AI. Op welke manier kan AI volgens jou een bijdrage leveren binnen de thema’s mobiliteit, werk, klimaat & milieu of gezondheid? In 2021 stelden we deze vraag voor het eerst en verzamelden we 362 ideeën. Tijdens de tweede editie, in 2022, verzamelden we er maar liefst 563, zo’n 200 ideeën meer.  

Het groeiende aantal ideeën hebben we deels te danken aan het verdwijnen van de corona-maatregelen en ons verder uitgebreide activiteitenaanbod. Terwijl we tijdens de eerste editie van amai! noodgedwongen alle ideeën online verzamelden, konden we tijdens editie twee meer op pad en naar de mensen toe. 

“Met mensen persoonlijk in gesprek gaan biedt een grote meerwaarde”, zegt Karen Verstraelen van Scivil, een van de projectcoördinatoren. “Dankzij deze gesprekken is er meer ruimte om AI persoonlijk toe te lichten en samen op zoek te gaan naar waar deze technologie in ieders leven zinvol kan worden ingezet.” 

Inzicht: events en communicatie 

Amai! was het afgelopen jaar aanwezig op minstens 50 events. Dit was de uitgelezen plek voor burgers om hun idee te delen en meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden van AI. Dankzij aanwezigheid op grote publieksevents, zoals Nerdland of Dag van de Wetenschap, telden we meer dan 10.000 bezoekers aan onze infostand. Hier maakten bezoekers op een toegankelijke manier kennis met amai! door eenvoudige toepassingen en onze interactieve inspiratiewall. 

Daarnaast organiseerden we ook verdiepende activiteiten, zoals train-the-trainersessies die mensen aanzetten zelf aan de slag te gaan met AI in hun eigen organisatie. We organiseerden ook workshops om burgers inspraak te geven in de ethische kwesties rond AI: wat is voor hen nodig om een AI-systeem te vertrouwen? Meer informatie over de opzet en uitkomst van deze workshops kan je terugvinden in het rapport dat we erover schreven. 

“Het was interessant om te zien dat deelnemers die weinig tot geen kennis over AI hadden door praktische voorbeelden snel vertrouwd waren met de basis van AI”, zegt Michiel Vaes van het Kenniscentrum Data & Maatschappij, moderator van verschillende workshops. “In gesprek gaan met deze ‘maatschappelijke toepassers’ gaf een waardevol inzicht rond hun bezorgdheden maar ook de opportuniteiten die AI kan bieden. 

Er werden bovendien al meer dan 1000 amai!-kaartspellen verkocht. Binnen de derde editie van amai! zetten we hier verder op in en breiden we ons aanbod naar scholen en kinderen verder uit met een lespakket en meer activiteiten. 

Naast het organiseren van events, bereikten we afgelopen jaar meer dan 500.000 Vlamingen dankzij een samenwerking met Radio 2. We waren ook te gast in een podcast, lanceerden onze eigen nieuwsbrief en publiceerden enkele online longreads over AI i.s.m. het Mediahuis. 

Impact 

Op basis van al de ideeën van burgers, zijn dit jaar opnieuw vijf projecten geselecteerd en van start gegaan, waaronder het opsporen van zwerfvuil met drones en een slimme slaapmonitor. Samen met de vier projecten uit de eerste amai!-editie worden nu al negen AI-toepassingen ontwikkeld die een oplossing bieden voor een maatschappelijke uitdaging. Meer dan 5000 Vlamingen lieten hun stem horen om deze projecten te selecteren. Burgers dragen daarnaast ook bij in de realisatie van de toepassingen. 

Amai! in 2023 

Na twee succesvolle edities van amai!, zijn we helemaal klaar voor jaargang drie! Vanaf begin maart gaan we opnieuw op zoek naar jouw idee voor AI. In het voorjaar organiseren we verschillende cocreatiesessies waarin we deze ideeën verder scherpstellen tot concrete toepassingen. Daarvoor brengen we opnieuw burgers, maatschappelijke organisaties en AI-professionelen samen. We lanceren daarbij ook een nieuwe projectoproep zodat een aantal van deze ideeën ook weer echt kunnen worden waargemaakt. 

Tot slot bieden we opnieuw heel wat activiteiten aan! Zo zal je ons opnieuw terugvinden op Nerdland Festival en Dag Van De Wetenschap, maar ook op heel wat kleinere initiatieven. We werken daarnaast een nieuw lespakket uit voor scholen en ook andere organisaties kunnen opnieuw bij ons terecht. 

Schrijf je alvast in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven! 

Nieuws

Deze vijf projecten gaan van start!

30-01-2023

De vijf nieuwe amai!-projecten zijn bekend! Binnen elk van de projecten zal een toepassing ontwikkeld worden die, elk in hun thema, een van jullie ideeën tot werkelijkheid brengt.
Het gaat om deze vijf projecten, klik op hun titel om meer te lezen:

Slimme slaapmonitor Arteveldehogeschool en Leadlife ontwikkelen de slimme slaapmonitor met de hulp van burgers. De toepassing zal in staat zijn data te combineren uit eet-, beweeg- en slaapgewoontes om met AI voorspellingen te doen rond je ideale slaapritme. Op basis daarvan kan je persoonlijke suggesties krijgen voor het verbeteren van je levensstijl. Zo kan je de kwaliteit en kwantiteit van je slaap verhogen. Toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers in kaart brengen In de app van OnWheels kan je nu al terecht om te bekijken of gebouwen toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers en minder mobiele personen. Ook gebruikers kunnen zelf informatie over nieuwe gebouwen hierin toevoegen. De goedkeuring hiervan gebeurt echter nog steeds handmatig. Daarnaast ondervinden sommige gebruikers met een beperking (vb. visueel, verminderde motoriek...) moeilijkheden met het gebruik van de app. Om die functionaliteiten te verbeteren breiden OnWheels en Dataroots de app uit met de hulp van AI. Zo wordt toegankelijkheid ook echt toegankelijk voor iedereen. Zwerfvuil opsporen met drones Burgers kunnen binnenkort dankzij VITO en River Cleanup zelf aan de slag om luchtfoto’s te maken met drones. Een AI-systeem kan dan leren zwerfafval automatisch te herkennen op deze foto’s. Zo kan er sneller en beter worden ingegrepen om opruimacties te plannen, en daarmee zwerfvuil structureel aan te pakken in Vlaanderen. Taalassistent voor leerkrachten bij meertalige klasgroepen De toepassing, ontwikkeld door Faktion en Karel de Grote Hogeschool, zal kunnen zorgen voor gerichte feedback bij leerkrachten. Zo kunnen zij groeien in het realiseren van taaldoelen bij meertalige leerlingen in het secundaire onderwijs. Om dat te doen, monitort de taalassistent de uitspraak, intonatie, tempo en taalfoutjes zodat leerkrachten gericht ondersteund worden en de leskwaliteit kan verbeteren. Zo leren meertalige leerlingen de schooltaal sneller en beter beheersen. Ondersteuning van leerlingen via Smartschool Met alle data die beschikbaar is op hun platform, wil Smartschool een signaalfunctie ontwikkelen die kan waarschuwen voor mogelijke leer- en leefproblemen op basis van AI. De toepassing is bedoeld een hulpmiddel te zijn voor leerkrachten die al hun leerlingen willen opvolgen, ondanks hun gevulde opdracht. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met leerlingen, ouders en onderwijsprofessionals. Dankzij de samenwerking met Universiteit Hasselt en GO! Onderwijs is er daarbij ook aandacht voor de ethische aspecten en het praktisch gebruik van de toepassing bij leerkrachten. Cegeka draagt tot slot bij met hun expertise op vlak van AI.


De vijf projecten kwamen tot stand als resultaat van het amai!-traject van het afgelopen jaar. Nog eens alles op een rijtje? Eerst verzamelden we jullie ideeën, via activiteiten en op dit platform. We groepeerden alle ideeën vervolgens per onderwerp. Daarna vond een projectoproep plaats en stelden organisaties, bedrijven en onderzoeksinstellingen zich kandidaat om een van de ideeën uit te werken. Een jury beoordeelde tot slot alle voorstellen en er vond een publieksstemming plaats. Na een spannende stemronde waarin meer dan 2600 mensen hun stem uitbrachten, kwamen deze vijf winnaars uit de bus!

Bij het ontwikkelen van de AI-toepassingen zullen ook steeds burgers betrokken worden om bijvoorbeeld data te verzamelen of het systeem te testen. Je kan de geselecteerde projecten blijven volgen via de projecten-website en door je in te schrijven voor de nieuwsbrief!

22 nov

Maak kennis met AI in Stadsbibliotheek Leuven

16-09-2022

Op 22 november kan je amai! terugvinden in Stadsbibliotheek Leuven. Er zal een interactieve stand zijn met AI-toepassingen en er vindt een toegankelijke lezing plaats voor zowel volwassenen als jongeren. 

Op de interactieve stand, die helemaal in teken staat van AI, kan je spelenderwijs kennismaken met de basisbeginselen van AI. Zo kan je op een eenvoudige manier leren een algoritme te trainen of kan je deelnemen aan interactieve games. Er zal ook een interactieve wall aanwezig zijn die jouw bewegingen registreert met gebruik van AI.

Om 12u15 gaat een lezing over AI door voor volwassenen en om 14u voor jongeren. Tijdens deze lezing leer je meer over de specialisaties en taken van AI. Je komt daarbij te weten hoe AI nu al wordt ingezet binnen thema’s klimaat, werk, gezondheid en mobiliteit. Verder kan je ook jouw mening delen over hoe AI volgens jou de wereld van morgen moet vormgeven.

Iedereen is welkom, voorkennis is niet nodig. Hopelijk tot dan!

Wanneer: dinsdag 22 november 2022, de interactieve stand is toegankelijk van 10u tot 17u30. De lezing voor volwassenen vindt plaats van 12u15 tot 13u00. De lezing voor jongeren vindt plaats van 14u00 tot 14u45.   
Waar: Stadsbibliotheek Leuven, de interactieve stand vind je terug in de hal ‘Het Hout’. De lezingen vinden plaats in het auditorium ‘Studio Henry’.
Kostprijs: gratis
Inschrijven: de interactieve stand en workshop voor volwassenen is met vrije toegang, voor de workshop voor jongeren schrijf je in via deze link.

5 nov

Ontdek AI en deel je voorwaarden in Bib Beringen

15-09-2022

Op zaterdag 5 november kan je amai! terugvinden in de Bibliotheek van Beringen. Er zal een interactieve stand zijn met AI-toepassingen en er vindt een workshop plaats. Daarin gaan we op zoek naar jouw voorwaarden voor een goed AI-systeem.

Op de interactieve stand, die helemaal in teken staat van AI, kan je spelenderwijs kennismaken met de basisbeginselen van AI. Zo kan je op een eenvoudige manier leren een algoritme te trainen of kan je deelnemen aan interactieve games. Er zal ook een interactieve wall aanwezig zijn die jouw bewegingen registreert met gebruik van AI. Je kan de stand bezoeken van 10u tot 13u.

Van 11u tot 13u vindt de workshop plaats. In deze workshop leer je bij over AI én kan je tegelijkertijd je bezorgdheden en aandachtspunten meegeven. Welke plaats wil je deze technologie geven in je leven? Onder welke voorwaarden? Hoe betrouwbaar moet de technologie zijn? Wat met je privacy? En wat met mogelijke nieuwe ongelijkheid die ontstaat door de technologie? Jouw mening telt, want met de uitkomsten van deze workshop gaan onderzoekers aan de slag!

 

Iedereen is welkom, voorkennis is niet nodig. Hopelijk tot dan!

 

Wanneer: zaterdag 5 november 2022, de interactieve stand is toegankelijk van 10u tot 13u. De workshop vindt plaats van 11u tot 13u.   
Waar: Bibliotheek Beringen.
Kostprijs: gratis
Inschrijven: de interactieve stand is vrij te bezoeken. Voor de workshop schrijf je in door contact op te nemen met de Bib via bibliotheek@beringen.be of 011 45 08 10.

Nieuws

amai!-projecten: zomerupdate

09-08-2022

De amai!-projecten werken ijverig verder aan hun oplossing en in de zomer zitten ze dus ook niet stil. Benieuwd hoe ver de ontwikkeling van de vier toepassingen staat en wat er nog aan zit te komen? Lees dan hieronder de laatste updates. 

Live-ondertiteling tijdens de les 

Ondertussen zijn er verschillende mock-ups en wireframes (verschillende soorten ontwerpen van de toepassing) uitgewerkt om de toepassing vorm te geven. Tegen het begin van het nieuwe schooljaar zal er een beta-versie klaar zijn (een eerste bruikbare test-versie) die in verschillende klassen uitgeprobeerd zal worden. 

Slimme bomenkaart 

Eind juni vond een workshop plaats waarbij vrijwilligers de nieuw ontwikkelde app leerden gebruiken. De vrijwilligers konden daarna zelfstandig aan de slag, en zijn nu volop bezig met inventariseren: ze kijken of het algoritme de bomen correct heeft herkend en voegen extra info toe, zoals bvb de kruingrootte. Met deze inventarisatie kan het algoritme vervolgens verder worden getraind en verbeterd. Op 23 augustus vindt er bovendien een bomenwandeling plaats met de vrijwilligers als bedanking voor hun waardevolle bijdragen. 

Heb jij ook interesse om mee de bomen in Kortrijk in kaart te brengen? Je kan je nog steeds inschrijven als vrijwilliger. Meer info via: https://www.urbanforestry.be/slimme_bomenkaart/  

Slimme diabetesassistent 

De eerste ronde focusgroepen met toekomstige gebruikers van de slimme diabetesassistent is afgelopen. Hierbij konden de deelnemers aangeven op welke manieren de toepassing hen kan helpen en hoe ze eruit zou kunnen zien. Ondertussen worden de eerste visualisaties en functionaliteiten van de assistent ontwikkeld. De verwerking van de eerste data staat ook bijna op punt. 

Daarnaast kreeg de slimme diabetesassistent de goedkeuring voor een klinische studie om meer data te verzamelen. Wil jij graag deelnemen aan deze studie? Heb jij diabetes type 1, een fysiek actief leven en ben je ingeschreven aan UZ Leuven? Stel je dan kandidaat via www.deslimmediabetesassistent.be 

Staat van de fietspaden 

Sinds de vorige update in mei wordt nu verschillende data samengebracht in de cloud wanneer er gefietst wordt met de speciale meetfietsen. 

Ten eerste wordt er data verzameld door de elektrische motor en sensoren van de meetfiets. Op deze manier worden verschillende datapunten geregistreerd zoals de snelheid en de mate en richting van beweging. Ten tweede wordt er ook data verzameld met het gebruik van sensoren in smartphones. Zo wordt een accelerometer gebruikt (die meet in welke mate je versnelt of vertraagt), een gyroscoop (die o.a. verschillen in hoogte, trillingen en richting meet) en een GPS (die je locatie bepaalt). Ten derde, wordt er gebruik gemaakt van een extra, meer nauwkeurig GPS-apparaat dat de locatie vergelijkt met de GPS in je smartphone, om op deze manier de nauwkeurigheid van de smartphone-GPS te testen en indien nodig te verbeteren. Tot slot, werd een mini-toetsenbordje ontwikkeld voor gebruik op de fiets. Hiermee kan je als fietser tijdens je rit extra gegevens labelen. Zo kan je bijvoorbeeld aangeven als je een obstakel of iets onverwacht tegenkomt. 

What’s next? Als volgende stap binnen dit project zal deze verzamelde data verder worden geanalyseerd, en wordt bekeken hoe de gegevens kunnen worden getoond zodat iedereen op een gebruiksvriendelijke manier de fietspadenkaart kan raadplegen. Er wordt ook bekeken of de gebruikte smartphone-apps kunnen verbeterd worden en alles wordt in gereedheid gebracht om binnenkort een oproep te lanceren naar de eerste testers van de uitgebreide meetfietsen. 

Ben jij alvast geïnteresseerd om als fietser deel uit te maken van dit project? Je kan dan ook nu al een mailtje sturen naar thomas@sentigrate.com.