Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Ga terug naar het overzicht van nieuws- en agenda-items

Cocreëer mee AI-oplossingen voor een betere toekomst

Hoe laat je mensen met een verschillende achtergrond samen nadenken over een betere toekomst? Verschillende perspectieven zijn vaak een meerwaarde, maar hoe zorgen we ervoor dat we samen tot scherpe conclusies komen? Precies daarom organiseren we de amai!-cocreatiesessies. Tijdens deze sessies begeleiden wij mensen uit de industrie, het beleid, het middenveld en de brede bevolking samen richting heldere AI-oplossingen. En wie weet, ook richting een nieuw amai!-project

Van ruw naar volwaardig idee

Bijna 1000 ideeën hebben Vlamingen al gedeeld met amai!. Stuk voor stuk vragen en suggesties van mensen die geprikkeld zijn door AI en hopen dat de technologie misschien een oplossing kan bieden voor uitdagingen op vlak van klimaat en milieu, mobiliteit, gezondheid en werk. In amai! maken we een aantal van die ideeën ook waar, kijk maar naar onze projecten. Omdat die initiële ideeën vaak erg ruw zijn, organiseren we cocreatiesessies waarbij we mensen met heel verschillende achtergronden samenbrengen om die ideeën verder op scherp te stellen.

Wat kan ik verwachten?

Op verschillende plaatsen in Vlaanderen en Brussel organiseren we sessies die telkens op een amai!-domein – werk, mobiliteit, klimaat en milieu, gezondheid –  inzetten. In een sessie vertrekken we van de ideeën van burgers en bekijken we waar AI echt het verschil kan maken. We laten ons inspireren door nieuwe AI-technologieën en verkennen de mogelijkheden met een AI-specifieke ideatietechniek. Je kan op deze sessie ook meer te weten komen over de amai!-projectoproep.

Hoe kan ik deelnemen?

De sessies gaan op onderstaande dagen en plaatsen door. Schrijf je in via het registratieformulier en we houden je op de hoogte van de next steps.

  • Domein ‘werk’ - op 02/05 om 13u30 in Kortrijk, Hangar K (in samenwerking met EdTech Station)
  • Domein ‘klimaat en milieu’ - op 11/05 om 9u30 in Brussel, BeCentral (in samenwerking met FARI)
  • Domein ‘gezondheid’ - op 16/05 om 13u30 in Gent, De Krook (in samenwerking met Comon Gent)
  • Domein ‘mobiliteit’ - op 24/05 om 13u30 in Antwerpen, The Beacon (in samenwerking met The Beacon)
  • Domein 'gezondheid' - op 8/06 om 13u30 in Leuven, Health House (in samenwerking met Health House)

Houd onze nieuwsberichten in de gaten voor extra sessies!

Schrijf je in voor een cocreatiesessie

Deel op facebook Deel op twitter