Skip to main content
home-page

Over het traject

Amai! wil burgers informeren over AI en hen betrekken bij de ontwikkeling van nieuwe AI-toepassingen in Vlaanderen. Dat doet amai! door AI-experts, domeinorganisaties en burgers samen te brengen rond vier thema’s: klimaat en milieu, mobiliteit, gezondheid en  werk. Voor deze thema’s worden drie slimme AI-oplossingen ontwikkeld op basis van een maatschappelijk relevante vraag. Het ontwikkelen van die AI-oplossing gebeurt steeds in overleg met burgers, AI-experts en experts op het gebied van het thema. Het project verloopt dit jaar in drie parallelle sporen. 

Spoor 1: Het verzamelen van vragen en ideeën voor AI
Spoor 2: Projectoproep: welk idee maak je waar?
Spoor 3: Uitvoering van geselecteerde projecten

Spoor 1:  Het verzamelen van vragen en ideeën voor AI

In deze fase kan je jouw vraag of idee voor een maatschappelijke toepassing met AI indienen op het platform. Want elke slimme oplossing begint met een simpele vraag. Je kan je hiervoor laten inspireren door de voorbeelden op de homepagina, of door vragen en ideeën die door anderen al werden ingediend. In totaal werden tijdens de eerste twee edities al meer dan 900 ideeën ingediend op het platform. Deze ingediende ideeën werden op basis van inhoud en technologie geclusterd in <37 clusters>. 

Amai komt naar je toe!

Kom je niet meteen zelf op een vraag of een idee? Geeft niks, we organiseren dit voorjaar veel activiteiten waar we samen nadenken over oplossingen binnen één van de vier thema’s van amai!. Dat zijn klimaat & milieu, mobiliteit, gezondheid en werk. Aan de hand van verschillende methoden gaan we in gesprek en denken we samen na over mogelijke toepassingen en voorwaarden voor AI.

In mei organiseren we een reeks <co-creatiesessies>. Daar brengen we burgers, middenveldorganisaties, onderzoekers, en bedrijven samen om tot gedeelde concepten en nieuwe partnerschappen voor amai! projectvoorstellen te komen.

Onze agenda vind je hier

Spoor 2:  Projectoproep: welk idee maak je waar?  

De ideeën dienen als startpunt voor de projectoproep. Consortia kunnen een projectvoorstel indienen om een idee of een groep van verwante ideeën uit te werken uit één van de clusters. De consortia kunnen hiervoor een subsidie aanvragen van maximum 125.000 euro voor een looptijd van maximaal 24 maanden. De vereisten, de selectiecriteria en het selectieproces kan je op de <pagina met de projectoproep> vinden.  

Op 30 maart 2023 wordt een online infomoment georganiseerd over de projectoproep.  Dit jaar vragen we alle kandidaten die een projectdossier willen indienen om voor 21 juni zich vooraf aan te melden met een korte samenvatting van het projectidee tot nu toe. Dat laat het amai! team toe om tijdens de indieningsperiode advies te verlenen aan kandidaat-indieners.

In september beoordeelt een jury van experten in de vier maatschappelijke domeinen, AI  en citizen science de ingediende projectvoorstellen. De projecten die slagen op de beoordeling van de expertenjury stromen door naar de volgende ronde: de burgerjury en de openbare stemming. Hier wordt uiteindelijk beslist welke projecten vanaf 2024 gefinancierd worden.

Spoor 3:  Uitvoering van geselecteerde projecten  

Sinds de start van amai! werden reeds 9 projecten gefinancierd. Vanaf januari 2024 komen daar nog vijf projecten bij uit deze projectoproep. Alle amai! projecten moeten burgers betrekken bij de ontwikkeling van een AI-toepassing als mede-onderzoekers of burgerwetenschappers. Het amai!-team blijft de gefinancierde projecten ondersteunen op verschillende vlakken. Zo krijgen de projecten advies over het betrekken van burgers volgens een citizenscience-aanpak. Tevens krijgen de projecten de nodige zichtbaarheid in de vorm van laagdrempelige, toegankelijke communicatie.