Over het project amai!

Het project amai! wil burgers betrekken bij de ontwikkeling van artificiële intelligentie. Dat doet amai! door burgers, domeinexperts en AI-experts samen te brengen rond actuele thema’s: klimaat & milieu, mobiliteit, gezondheid en werk. 

Fase 1: Het verzamelen van ideeën en voorwaarden (15/03 - 15/06)
Fase 2: Van ideeën en voorwaarden naar oplossingen (30/06 - 18/09)
Fase 3: Jury en stemming geselecteerde projecten (19/09 - 30/10)
Fase 4: Voorwaarden voor ethische AI (november)
Fase 5: Uitvoering van geselecteerde projecten (vanaf januari 2023)

Fase 1:  Het verzamelen van ideeën en voorwaarden (15/03 – 15/06) 

In deze fase kan je jouw vraag of idee voor een maatschappelijke toepassing met AI indienen op het platform. Want elke slimme oplossing begint met een simpele vraag. Je kan je hiervoor laten inspireren door de voorbeelden op de homepagina, of door vragen en ideeën die door anderen al werden ingediend. Tegelijkertijd vragen we je ook naar de voorwaarden die voor jou van belang zijn voor AI-oplossingen.

Amai komt naar je toe!

Kom je niet meteen zelf op een vraag of een idee? Geeft niks, we organiseren dit voorjaar veel activiteiten waar we samen nadenken over oplossingen binnen één van de vier thema’s van amai!. Dat zijn klimaat & milieu, mobiliteit, gezondheid en werk. Ook hechten we veel belang aan digitale inclusie. Aan de hand van verschillende methoden gaan we in gesprek en denken we samen na over mogelijke toepassingen en voorwaarden voor AI.

Onze agenda vind je hier

Neem je graag als organisatie deel? Dat kan ook. We hebben enkele gespreksvormen ontwikkeld waarmee je binnen je organisatie snel tot nieuwe ideeën komt. Een druk gevulde agenda hoeft hiervoor geen belemmering te zijn. Je kan al een sessie organiseren die slechts een kwartier de tijd kost, bijvoorbeeld als onderdeel van een al gepland overleg. Een uitgebreidere sessie is uiteraard ook mogelijk. 

Je kan de verschillende werkvormen hier ontdekken. Geef ons een seintje, en wij bezorgen je graag het nodige materiaal. Indien gewenst zorgen we ook voor begeleiding.

Fase 2:  Van ideeën en voorwaarden naar oplossingen (30/06 – 18/09)

Het amai!-team verwerkt en groepeert in juni alle input in clusters. Eind juni lanceren we een open call voor uitwerking van deze clusters in projecten. Consortia kunnen hierop intekenen. Consortia kunnen bestaan uit AI-KMO’s, middenveldorganisaties, social-profitorganisaties, onderzoeksgroepen, overheidsinstellingen en/of burgers of burgerverenigingen. Ook organisaties actief in digitale inclusie moedigen we aan om deel te nemen. Om in aanmerking te komen, moeten minstens twee van bovengenoemde actoren deel uitmaken van het consortium. De hoofdindiener moet bovendien een ondernemingsnummer hebben met een zetel in Vlaanderen. 

We plannen een infosessie en netwerkmoment voor geïnteresseerde organisaties in de week van 27 juni.

Om geselecteerd te kunnen worden, moeten projecten passen binnen één van de thema’s, een AI-aspect bevatten, burgers betrekken en voorvloeien uit de voorgaande fase van het project. Daarnaast worden ideeën beoordeeld op basis van volgende criteria:

 • Maatschappelijke meerwaarde
 • Haalbaarheid binnen de projecttermijn (één jaar)
 • De meerwaarde die AI biedt in het project
 • Innovatief karakter
 • Mogelijke betrokkenheid van verschillende perspectieven (burgers, middenveldorganisaties, bedrijven...)
 • Digitale inclusie (en dat verdient een woordje meer uitleg

De projecten moeten ten laatste ingediend zijn op zondag 18 september.

Fase 3:  Jury en stemming geselecteerde projecten (19/09 – 30/10)

De selectie van de vijf  projecten die aanspraak maken op een financiering van maximaal €75.000 per project, zal gebeuren in twee delen: eerst zal een expertenjury de projecten beoordelen op basis van o.a.: 

 • Maatschappelijke impact van de oplossing 
 • Haalbaarheid binnen de projecttermijn (één jaar) 
 • Mate van betrokkenheid van burgers in het project 
 • Is het ingediende project een AI-oplossing? 
 • Duurzaamheid van de oplossing (wat gebeurt er met de oplossing na een jaar?)  
 • Voor het digitale inclusie project: hoe zorgt dit project ervoor dat ook kwetsbare mensen baat hebben bij deze AI-oplossing.

Vervolgens zal van 15/10 t.e.m. 30/10 hier op het amai!-platform een openbare stemming plaatsvinden waarbij een burgerjury haar stem kan uitbrengen. Bij het indienen van een projectvoorstel werd aan de consortia gevraagd een korte pitch te brengen om hun voorstel toe te lichten aan de burgerjury. 

De geselecteerde projecten worden nog in 2022 bekend gemaakt. De finale goedkeuring van het advies van de jury's gebeurt door bevoegde minister Jo Brouns, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw 

Vanaf januari 2023 worden de vijf geselecteerde projecten ontwikkeld. Bij de uitwerking hiervan zullen ook burgers worden betrokken. Het verloop van de projecten zal in de media en op het platform gevolgd kunnen worden. 

Fase 4: Voorwaarden voor AI 

Ook met de verzamelde voorwaarden die burgers formuleerden voor ethische AI gaat het amai!-team aan de slag. Het resultaat lanceren we in het najaar.

Fase 5:  Uitvoering van geselecteerde projecten (vanaf januari 2023)

Vanaf januari 2023 worden de vijf geselecteerde projecten ontwikkeld. Bij de uitwerking hiervan zullen ook burgers worden betrokken. Het verloop van de projecten zal in de media en op het platform gevolgd kunnen worden. Ook projectvoorstellen die niet werden geselecteerd zijn niet verloren. We gaan graag verder in gesprek om ook andere mogelijkheden te bekijken voor deze ideeën. Zo kunnen deze ideeën misschien via een andere weg alsnog tot realisatie worden gebracht. Of kan je idee dienen als inspiratie voor een ander, toekomstig project.