Deel op facebook
Deel op twitter

Over het traject

Amai! wil burgers informeren over AI en hen betrekken bij de ontwikkeling van nieuwe AI-toepassingen in Vlaanderen. Dat doen we door AI-experts, domeinorganisaties en burgers samen te brengen rond vier thema’s: klimaat en milieu, mobiliteit, gezondheid en  werk. Voor deze thema’s worden slimme AI-oplossingen ontwikkeld op basis van een maatschappelijk relevante vraag. Het ontwikkelen van die AI-oplossing gebeurt steeds in overleg met burgers, AI-experts en experts op het gebied van het thema. Het project verloopt dit jaar in drie parallelle sporen. 

Spoor 1: Het verzamelen van vragen en ideeën voor AI

Spoor 2: Projectoproep: welk idee maak je waar?

Spoor 3: Uitvoering van geselecteerde projecten

Spoor 1:  Het verzamelen van vragen en ideeën voor AI

In deze fase kan je jouw vraag of idee voor een maatschappelijke toepassing met AI indienen op het platform. Want elke slimme oplossing begint met een simpele vraag. Je kan je hiervoor laten inspireren door de voorbeelden op de homepagina, of door vragen en ideeën die door anderen al werden ingediend. In totaal werden tijdens de eerste drie edities al bijna 1000 ideeën ingediend op het platform. Deze ingediende ideeën werden op basis van inhoud en technologie geclusterd in 37 clusters

Amai komt naar je toe!

Kom je niet meteen zelf op een vraag of een idee? Geeft niks, we organiseren veel activiteiten waar we samen nadenken over oplossingen binnen één van de vier thema’s van amai!. Dat zijn klimaat & milieu, mobiliteit, gezondheid en werk. Aan de hand van verschillende methoden gaan we in gesprek en denken we samen na over mogelijke toepassingen en voorwaarden voor AI.

In mei organiseren we een reeks 'co-creatiesessies'. Daar brengen we burgers, middenveldorganisaties, onderzoekers en bedrijven samen om tot gedeelde concepten en nieuwe partnerschappen voor Amai! projectvoorstellen te komen.

Spoor 2:  Projectoproep: welk idee maak je waar?  

De ideeën dienen als startpunt voor de projectoproep. Consortia kunnen een projectvoorstel indienen om een idee of een groep van verwante ideeën uit te werken uit één van de clusters. De consortia kunnen hiervoor een subsidie aanvragen van maximum 125.000 euro voor een looptijd van maximaal 24 maanden. De vereisten, de selectiecriteria en het selectieproces kan je op de pagina met de projectoproep vinden.  

Binnenkort lanceren we de projectoproep 2024 met een online infomoment. Hou onze site zeker in de gaten. Of nog slimmer: schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

In september beoordeelt een jury van experten in de vier maatschappelijke domeinen, AI  en citizen science de ingediende projectvoorstellen. De projecten die slagen op de beoordeling van de expertenjury stromen door naar de volgende ronde: de burgerjury en de openbare stemming. Hier wordt uiteindelijk beslist welke projecten vanaf 2025 gefinancierd worden.

Spoor 3:  Uitvoering van geselecteerde projecten  

Sinds de start van amai! werden reeds 14 projecten gefinancierd. Vanaf januari 2025 komen daar nog drie projecten bij uit deze projectoproep. Alle amai! projecten moeten burgers betrekken bij de ontwikkeling van een AI-toepassing als mede-onderzoekers of burgerwetenschappers. Het amai!-team blijft de gefinancierde projecten ondersteunen op verschillende vlakken. Zo krijgen de projecten advies over het betrekken van burgers volgens een citizenscience-aanpak. Tevens krijgen de projecten de nodige zichtbaarheid in de vorm van laagdrempelige, toegankelijke communicatie. 

Deel op facebook
Deel op twitter