Over het project amai!

 

Het project amai! wil burgers betrekken bij de ontwikkeling van artificiële intelligentie. Dat doet amai! door AI-experts en burgers samen te brengen rond 4 thema’s (klimaat & milieu, mobiliteit, gezondheid, werk). 

Voor elk thema wordt een slimme AI-oplossing ontwikkeld op basis van een maatschappelijk relevante vraag. Het ontwikkelen van die AI-oplossing gaat steeds in overleg met burgers, AI-experts en experts op het gebied van het thema. Het project verloopt in een vijftal fases.

Fase 1: Het verzamelen van vragen (27/4-8/6)
Fase 2: Co-creatie en de eerste selectie van de onderzoeksvragen (kampvuursessies- (21/6 - 6/9)
Fase 3: Open call voor consortia (15/9 - 24/10)
Fase 4: juryproces stemming geselecteerde projecten (t.e.m. 19/11)
Fase 5: Uitvoering van geselecteerde projecten (vanaf januari 2022)

Fase 1:  Het verzamelen van vragen (27/4 – 15/6) 

In deze fase kan je jouw vraag of idee voor een maatschappelijke toepassing met AI indienen op het platform. Want elke slimme oplossing begint met een simpele vraag. Je kan je hiervoor laten inspireren door de voorbeelden op de homepagina, of door vragen en ideeën die door anderen al werden ingediend.

Kom je niet meteen zelf op een vraag of een idee? Geeft niks, we organiseren enkele inspirerende online sessies waar we samen nadenken over oplossingen binnen één van de vier thema’s van amai!. Dat zijn klimaat & milieu, mobiliteit, gezondheid en werk. Hier kan je vrij aan deelnemen. Aan de hand van verschillende methoden gaan we in gesprek en denken we samen na over mogelijke toepassingen voor AI. De sessies gaan steeds online door op dinsdag van 19u30 tot 21u00 op volgende momenten:
-    Mobiliteit: 11 mei
-    Klimaat: 18 mei
-    Gezondheid: 25 mei
-    Digitalisering op het werk: 1 juni

Neem je graag als organisatie deel? Dat kan ook. We hebben enkele gespreksvormen ontwikkeld waarmee je binnen je organisatie snel tot nieuwe ideeën komt. Een druk gevulde agenda hoeft hiervoor geen belemmering te zijn. Je kan al een sessie organiseren die slechts een kwartier de tijd kost. Bijvoorbeeld als onderdeel van een al gepland overleg. Een uitgebreidere sessie is uiteraard ook mogelijk. 

Je kan de verschillende werkvormen hier ontdekken. Geef ons een seintje, en wij bezorgen je graag het nodige materiaal. Indien gewenst zorgen we ook voor begeleiding.

Fase 2:  Co-creatie en de eerste selectie van de onderzoeksvragen (‘kampvuursessies’) (21/6 – 6/9)

Na het verzamelen van de vragen en ideeën op het platform is het tijd om deze verder uit te diepen. We brengen burgers, AI-experts en experts op het vlak van de 4 thema’s van amai! (milieu & klimaat, mobiliteit, gezondheid, werk) samen in een kampvuursessie. Rond dat, al dan niet virtuele, kampvuur worden de vragen en ideeën verder in de diepte besproken en worden ze omgevormd tot concrete onderzoeksvragen.

De kampvuursessies zijn een ideale manier voor geëngageerde burgers en experts om elkaar te leren kennen. Misschien kunnen er zelfs de eerste stapjes worden gezet naar het vormen van een consortium voor de latere open call.

In juli en augustus bekijkt een jury van experten en burgers alle ingediende ideeën en onderzoeksvragen van de kampvuursessies, en wordt er een selectie gemaakt van twintig concrete ideeën. Deze selectie zal gebeuren door een onafhankelijke jury.

Om geselecteerd te kunnen worden, moeten ideeën binnen één van de vier thema’s passen, een AI-aspect bevatten en voorvloeien uit de voorgaande fasen van het project. Daarnaast worden ideeën beoordeeld op basis van volgende criteria:

  • Maatschappelijke meerwaarde
  • Haalbaarheid binnen de projecttermijn (één jaar)
  • De meerwaarde die AI biedt in het project
  • Innovatief karakter
  • Mogelijke betrokkenheid van verschillende perspectieven (burgers, middenveldorganisaties, bedrijven...)

Meer informatie en de optie om je voor één van de kampvuursessies in te schrijven kan je terugvinden in dit nieuwsbericht.

Fase 3:  Open call voor consortia (15/09 – 24/10)

In september lanceren we een open call voor uitwerking van de projecten, waar consortia op kunnen intekenen. Consortia kunnen bestaan uit AI-KMO’s, middenveldorganisaties, social-profitorganisaties, onderzoeksgroepen, overheidsinstellingen en/of burgers of burgerverenigingen. Om in aanmerking te komen, moeten minstens twee van bovengenoemde actoren deel uitmaken van het consortium. De hoofdindiener moet bovendien een ondernemingsnummer hebben met een zetel in Vlaanderen. 

De call is open tot 24 oktober.

Fase 4:  Juryproces stemming geselecteerde projecten (25/10 – 19/11) 

De selectie van de vier projecten die aanspraak maken op een financiering van maximaal €75.000 per project, zal gebeuren in twee delen: eerst zal een expertenjury de projecten beoordelen op basis van o.a.: 

  • Maatschappelijke impact van de oplossing 
  • Haalbaarheid binnen de projecttermijn (één jaar) 
  • Mate van betrokkenheid van burgers in het project 
  • Is het ingediende project een AI-oplossing? 
  • Duurzaamheid van de oplossing (wat gebeurt er met de oplossing na een jaar?)  

Vervolgens zal van 12/11 t.e.m. 19/11 hier op het amai!-platform een openbare stemming plaatsvinden waarbij een burgerjury haar stem kan uitbrengen. Bij het indienen van een projectvoorstel werd aan de consortia gevraagd een korte pitch te brengen om hun voorstel toe te lichten aan de burgerjury. 

De geselecteerde projecten worden nog in 2021 bekend gemaakt. De finale goedkeuring van het advies van de jury's gebeurt door bevoegde minister Hilde Crevits, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw 

Fase 5:  Uitvoering van geselecteerde projecten (vanaf januari 2022) 

Vanaf januari 2022 worden de vier geselecteerde projecten ontwikkeld. Bij de uitwerking hiervan zullen ook burgers worden betrokken. Het verloop van de projecten zal in de media en op het platform gevolgd kunnen worden. 

Ook projectvoorstellen die niet werden geselecteerd zijn niet verloren. We gaan graag verder in gesprek om ook andere mogelijkheden te bekijken voor deze ideeën. Zo kunnen deze ideeën misschien via een andere weg alsnog tot realisatie worden gebracht. Of kan je idee dienen als inspiratie voor een ander, toekomstig project.