home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Nieuws

Interview: waarom de fietspaden in kaart brengen?

23-05-2022

Een van de amai!-projecten waar hard aan wordt gewerkt is “bAIcycle – de staat van de fietspaden”. Daarbij wordt een toepassing ontwikkeld die, met gebruik van AI, in kaart brengt hoe de fietspaden in Vlaanderen er aan toe zijn. We spraken met Thijs Gillis van de Fietsersbond, die het idee vorig jaar bedacht tijdens een brainstorm van amai!.

Het project bAIcycle wordt uitgevoerd door het Expertisecentrum Duurzame Mobiliteit van Karel De Grote Hogeschool en het AI-bedrijf Sentigrate.

“We gebruiken al een aantal meetfietsen, maar die registreren enkel schokken met een derde wiel,” vertelt Thijs. “Ik dacht: dat moet toch beter kunnen.”

Hoe is je idee tot stand gekomen?

“Vorig jaar organiseerden we samen met amai! een brainstorm voor medewerkers van de Fietsersbond, om samen na te denken over hoe we met AI het leven van de gewone burger kunnen verbeteren. Ik had dat niet echt voorbereid, ik werkte er zelfs nog niet lang, nog maar twee maanden. Maar ik kende het systeem van de meetfiets wel.”

Wat maakt jouw idee dan anders dan de meetfietsen die al bestaan?

“De meetfietsen die we gebruiken gaan vaak in opdracht van de provincie fietspaden opmeten. Deze meetfietsen meten enkel het schokken van de fiets, door middel van een derde wiel uitgerust met sensoren. Verder wordt er niets geregistreerd, dus meetfietsers moeten bijna elke 10 meter stoppen en alles handmatig ingeven. Uiteindelijk wordt technologie wel steeds slimmer en slimmer, dus leek het mij wel mogelijk dat er meer automatisch geregistreerd werd. Dat was het eerste dat spontaan in mij opkwam: zou het niet leuk zijn voor de meetfietsers dat ze gewoon kunnen fietsen zonder te moeten stoppen?”

Hoe zie jij de rol van burgers in het in kaart brengen van de fietspaden?

“Ik denk dat als iedere geïnteresseerde burger zijn smartphone kan vastklikken op zijn fiets en zo kan bijdragen aan het in kaart brengen van de staat van een fietspad, dat dat zeker nuttig kan zijn. Al denk ik niet dat het evident zal zijn die technologie op punt te krijgen. Je hebt namelijk verschillende soorten fietspaden, verschillende contexten (stedelijk, landelijk...) en je hebt bijvoorbeeld ook plaatsen waar geen fietspad is. Op sommige plaatsen is dat misschien ook niet nodig, maar dat weet die app daarom niet.”

Ben je zelf ook een fervent fietser?

“Zeker, al mijn verplaatsingen doe ik met de fiets of het openbaar vervoer. En ook recreatief ga ik graag eens fietsen.”

Merk je dan zelf ook problemen op met de fietspaden?

“Ja, zeker sinds ik bij de Fietsersbond werk. Vroeger merkte ik het ook al wel op, maar stond ik er nog niet altijd bij stil hoe triestig het soms was. Maar het is beroepsmisvorming geworden als ik nu ergens fiets en ik zie die ‘moordstrookjes’ (smalle fietspaden langs drukke wegen), dan valt het echt op dat het veel beter kan maar dat om een of andere reden toch niet lukt. Goed om dit aan te pakken dus.”

Thijs Gillis werkt bij de Fietsersbond, waar hij de lokale werking en vrijwilligersafdeling ondersteunt, en ook helpt bij het opstarten van nieuwe lokale afdelingen. De Fietsersbond bevat bijna 120 lokale afdelingen, die bestaan uit vrijwilligers die zich in hun regio inzetten voor een beter fietsbeleid.

 

Heb jij net als Thijs ook een idee? Ook dit jaar worden vijf ideeën verkozen en waargemaakt. Misschien wel dat van jou!

Dien nu je idee in

Nieuws

Interview: Waarom een slimme bomenkaart?

14-04-2022

Er wordt hard gewerkt aan de verschillende amai!-projecten. Een van die projecten is de “slimme bomenkaart”, een project dat de Vlaamse bomen in kaart brengt met gebruik van AI. We spraken met Ran Staelens, een van de indieners van het amai!-idee.

De bomenkaart wordt ontwikkeld door Urban Forestry Lab (Vives Hogeschool) en Eurosense. Het idee erachter werd bij amai! ingediend door Ran Staelens (Ecovator) en Thijs Michiels (Gents Milieufront).

“Thijs liet me vorig jaar weten dat jullie ideeën aan het zoeken waren”, vertelt Ran. “Ik was op die moment zelf ook al professioneel bezig met bomen en het inventariseren ervan, al was dat zonder gebruik van AI.”

Waarom is een kaart van de Vlaamse bomen dan zo belangrijk?

Ran: “Meten is weten. Gemeentebesturen zijn vaak niet genoeg op de hoogte van het groen dat zich op hun gebied bevindt. Als we dat in kaart brengen kan je gemeenten of buurten met elkaar vergelijken. Iedereen kan kijken hoeveel bomen er in hun buurt staan, en zo kunnen besturen ook burgers mee betrekken.”

Wat kan de bomenkaart concreet betekenen voor de gemeentebesturen?

“Met de juiste info kunnen goede adviezen worden ontwikkeld naar de toekomst toe, en ontdekken we in welke buurten veel bomen verdwijnen of worden bijgezet. Ook op vlak van klimaatverandering kan het een goed hulpmiddel zijn. Gemeenten kunnen bekijken welke buurten een hitte-eiland vormen, en daar verandering in brengen door ze groener te maken.”

Je was vorig jaar ook aanwezig op een van onze kampvuursessies om je idee verder vorm te geven. Hoe ging dat?

“Ik ben er geheel onverwacht een oud-leerkracht van mij tegengekomen! We kenden elkaar, maar het was lang geleden dat we elkaar nog zagen. Dat was wel fijn, ik heb dan met hem ook het idee verder uitgewerkt. Hij werkt nu rond ruimtelijke ordening en met die blik heeft hij ook mee nagedacht over het idee. We hebben het gepresenteerd aan de rest van de aanwezigen en uiteindelijk de meeste stemmen gehaald van alle ideeën die avond! Het was een goede voorbode, nu blijkt dat het idee echt wordt uitgewerkt.”

Tot slot, wat hoop je nog voor de toekomst van de bomenkaart?

“Ik hoop dat de bomenkaart zo ontwikkeld wordt dat ze echt kan uitgroeien tot een vaste waarde en er echt iets mee gedaan kan worden in Vlaanderen. Ik ben blij dat dit project niet enkel de oppervlakte bos in kaart brengt, maar ook de individuele bomen. Zo kunnen de bomen heel precies worden opgevolgd. Hopelijk is de ontwikkeling van de kaart dit jaar dan nog maar het begin en wordt ze in de toekomst steeds verder uitgebreid en geüpdatet.”

Ran Staelens is Managing Director bij Ecovator. Hij werkt met Ecovator o.a. aan het project Map A Tree, een platform dat burgers laat aangeven welke locatie ze geschikt vinden voor een nieuwe boom in hun gemeente. Op die manier trachten ze meer communicatie mogelijk te maken tussen de lokale overheden en burgers over het groen in de buurt.

 

Heb jij net als Ran en Thijs ook een idee? Ook dit jaar worden vijf ideeën verkozen en waargemaakt. Misschien wel dat van jou!

Dien nu je idee in

 

Nieuws

Amai!, we zijn weer gestart! Wat is jouw idee voor AI?

14-03-2022

Heugelijke dag, want vanaf vandaag gaan we met amai! opnieuw op zoek naar jouw idee voor AI! Heb jij al een idee? Deel het hier!

Na het succes van het project in 2021, maakt amai! een doorstart. Vanaf vandaag zoekt het project naar nieuwe ideeën voor AI-toepassingen bij het brede publiek. We vertrekken daarbij van de overtuiging dat niet alleen een kleine groep van experts mag nadenken over de mogelijke toepassingen en uitdagingen in artificiële intelligentie. Iedereen in onze samenleving moet inspraak krijgen in de richting die technologische innovaties met AI uit zullen gaan.

Amai! begon in 2021 met het verzamelen van ideeën bij de Vlamingen voor nieuwe toepassingen voor artificiële intelligentie. 1 jaar, 352 ingediende ideeën, 5 cocreatiesessies en bijna 3000 publieksstemmen later, zijn 4 nieuwe projecten van start gegaan om een innovatieve AI-toepassing te ontwikkelen.

Van idee tot toepassing

Op dit platform kan iedereen zijn vragen en ideeën delen voor AI-toepassingen binnen vier thema’s die heel wat Vlamingen belangrijk vinden: klimaat & milieu, gezondheid, mobiliteit en werk. Aan deze vier domeinen wordt dit jaar ook een nieuw thema toegevoegd: Iedereen Mee! Niet iedereen kan even snel meesurfen op de digitale golf en met dit nieuwe thema wil amai! extra aandacht besteden aan digitale inclusie bij het verzamelen van ideeën en het toekennen van de projectsubsidies.

Wanneer in juni de ideeën voor AI van de Vlamingen verzameld zijn, kunnen consortia van bedrijven, kennisinstellingen en burgers de handen in elkaar slaan om één van deze ideeën uit te werken tot een AI-toepassing. Vijf projectvoorstellen krijgen aan het einde van 2022 financiële steun om in 2023 een idee waar te maken. Ook bij de uitwerking van deze ideeën in projecten, blijven burgers betrokken als citizen scientists die data verzamelen of analyseren die nodig zijn om de AI-systemen te ontwikkelen.

Amai! komt naar je toe

In 2021 was amai! door de COVID-pandemie genoodzaakt om heel wat activiteiten online te laten doorgaan. Met code geel en met de lente in het vooruitzicht, komt amai! in 2022 van achter de computerschermen uit en zetten we meer in op fysieke ontmoetingen. Daarom is een divers aanbod van activiteiten op maat uitgewerkt, waaraan diverse groepen en organisaties, bedrijven, bibliotheken en scholen kunnen deelnemen. In deze sessie kunnen ze bijleren over artificiële intelligentie, ideeën voor AI-toepassingen brainstormen en discussiëren over voorwaarden en grenzen voor AI. Je zal amai! overal tegenkomen dit voorjaar, aarzel niet om ook jouw idee achter te laten.

Artificiële intelligentie is sterk in ontwikkeling en we moeten in de gaten houden dat deze technologie geen ongewenste effecten genereert. Hoe kunnen we garanderen dat artificiële intelligentie inclusief is, privacy respecteert en ethisch handelt? Op deze ‘ja, maar-vragen’ wil amai! dit jaar dieper ingaan met de Vlamingen. Tijdens de verschillende amai! activiteiten zullen de deelnemers hierover in gesprek gaan. Met de inzichten uit deze gesprekken gaat het amai!-team samen met burgers aan de slag. Het resultaat zal richtinggevend zijn voor AI-toepassingen bij overheden, bedrijven en onderzoekers.

Vlaams actieplan AI

Het amai!-project wordt uitgevoerd door het Kenniscentrum Data & Maatschappij en Scivil, het Vlaams Kenniscentrum voor Citizen Science. Het kadert binnen het Vlaams Actieplan AI van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie.

Het Vlaams Actieplan AI werd in 2019 gelanceerd door minister van Innovatie Hilde Crevits en is gericht op onderzoek, implementatie, ethiek en opleiding. Met het  actieplan wil minister Crevits zowel burgers als ondernemingen klaarstomen voor een toekomst met Artificiële Intelligentie. De lancering van het burgerwetenschapsprogramma amai! moet hiertoe bijdragen.

Vlaams minister van Economie, Wetenschap en Innovatie Hilde Crevits:

“Een kwart van de Vlaamse bedrijven gebruikt artificiële intelligentie. Daarmee scoren we ver boven het Europese gemiddelde. Desondanks blijft AI een nichetechnologie en vooral een zaak van grote bedrijven. De vele voordelen van AI zijn nog onbekend en onbemind, daar willen we met het Vlaamse actieplan AI verandering in brengen. Door bedrijven en burgers te sensibiliseren en te stimuleren om met AI aan de slag te gaan, willen we de technologie breed verspreiden in Vlaanderen en onze regio op de kaart zetten op vlak van AI en innovatie”

Heb jij ook een idee voor AI? Laat het ons weten:

Deel je idee!

 

Nieuws

amai!-projecten: update van maart

14-03-2022

Elke simpele vraag kan bij amai! tot een slimme oplossing leiden, net als deze vier projecten! Terwijl wij op zoek gaan naar nieuwe ideeën voor AI, werken zij verder aan hun slimme toepassing.

Live-ondertiteling tijdens de les

Faktion en KdG Hogeschool hielden in februari een kick-off met het team om goed van start te kunnen gaan. Ze zijn nu bezig met het bepalen van de juiste eigenschappen van de toepassing en het rekruteren van scholen, leerkrachten en leerlingen die wensen deel te nemen aan het project. Ze hebben hiervoor al verschillende interviews met OKAN- en wiskunde leerkrachten achter de rug.

“Er bestaan reeds vele applicaties die leerlingen helpen, maar deze leggen vaak een extra belasting op de leerkracht. De kracht van onze applicatie is dat ze niet louter de leerling ondersteunt, maar ook de leerkracht en hem of haar daarmee doet groeien in het werken op maat” – Joeri Van Steen (Faktion)

Slimme bomenkaart

Eurosense is bezig met het opstellen van het algoritme dat de kronen van de bomen zal herkennen. Ze hebben ook al een deel van de data verzameld en zoeken momenteel verder naar een goed protocol om de gezondheid van de bomen te kunnen inschatten. VIVES is daarnaast bezig met het voorbereiden van een infoavond voor burgers die eind maart zal doorgaan. Meer info hierover volgt binnenkort! Hou het project in de gaten via onze website en de website van Hogeschool Vives: https://www.vives.be/nl/onderzoek/agro-en-biotechnologie/bomenkaart

"De mogelijkheden van airborne lidar data bij gemeenten is nog te weinig bekend." - Bregt Roobroeck (VIVES)

Slimme diabetesassistent

Om de assistent te 'voeden' met data ontwikkelden de partners een online platform dat de deelnemers van de klinische studie zal toelaten om hun diabetesgegevens te uploaden en hun Garmin- en Digitaal Dagboek-account te koppelen. De assistent zal dan met behulp van AI proberen relaties te vinden tussen voeding, insuline toediening, sport of andere fysieke activiteit en de bloedsuikerspiegel van de persoon.

Hoe de assistent er uit moet zien zal afgetoetst worden door focusgesprekken te organiseren. We proberen hierbij onze vragen voor de deelnemers (personen met type 1 diabetes en familie, zorgverleners, ...) zo gericht mogelijk te stellen zodat we met concrete feedback/tips/informatie aan de slag kunnen. Wie graag hieraan wilt deelnemen kan zich alvast aanmelden via: www.deslimmediabetesassistent.be 

Staat van de fietspaden

De eerste twee demo meetboxen zijn ontwikkeld en worden verder uitgewerkt door het Expertisecentrum Duurzame Mobiliteit. Die zorgen ervoor dat ze de smartphone applicatie, ontwikkeld door Sentigrate, kunnen verwerken. In deze applicatie zit bijvoorbeeld een accelerometer en een gyroscoop. Ze voerden ook al succesvolle testen uit met een camera, die putten kan vastleggen waar de fiets doorfietst en deze kan koppelen aan de data van de applicatie. Op onderstaande foto kan je zien hoe zo'n fiets eruit ziet.

Nieuws

amai! gaat verder!

13-01-2022
Nieuw jaar, nieuwe ideeën!

Na een succesvol eerste jaar waarin ideeën werden verzameld, uitgediept en herleid tot vier concrete projecten, maken we ons klaar voor een nieuwe ronde vol activiteiten en ideeën.

Wat heeft amai! voor jou dit jaar in petto?

Opnieuw zullen we jullie wildste ideeën verzamelen voor mogelijke toepassingen met AI binnen de maatschappelijke thema’s. Ook hebben we dit jaar extra aandacht voor bezorgdheden en randvoorwaarden: wat vinden jullie belangrijk bij een goed AI-systeem, waar moet zeker rekening mee worden gehouden bij de ontwikkeling en uitvoering ervan?

Jullie ideeën zullen opnieuw leiden tot een projectoproep voor organisaties, bedrijven en onderzoeksgroepen, die ermee aan de slag willen gaan om de ideeën tot werkelijkheid te brengen. Nieuw dit jaar is dat niet vier, maar vijf projecten gefinancierd zullen worden! Naast de thema’s mobiliteit, klimaat & milieu, gezondheid en werk, zal er ook een project geselecteerd worden rond digitale inclusie.

De verzameling van deze ideeën zal niet enkel via onze website gebeuren, maar ook op verschillende nieuwe activiteiten. Amai! komt dus nog meer naar jullie toe, daarover later meer! Bovendien volgt er na het grote succes van het amai!-kaartspel binnenkort een tweede druk.

Tot slot kan je in 2022 de vier amai!-projecten blijven volgen die voortvloeiden uit jullie ideeën van 2021: de slimme bomenkaart, staat van de fietspaden, persoonlijke diabetesassistent en ondertiteling tijdens de les. Je zal zelf ook kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van deze toepassingen!

Maak je dus alvast klaar voor heel wat nieuws. Meer info en het concrete aanbod volgt binnenkort.
Blijf je graag als eerste op de hoogte? Schrijf je dan hieronder in voor onze nieuwsbrief.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Afbeelding door Jernej Furman

Nieuws

AI: enkele misvattingen ontkracht

17-08-2021

Over AI doen heel wat stellingen de ronde. Maar het is niet altijd duidelijk wat klopt en wat niet. Is AI nu echt slimmer dan mensen? En kunnen enkel technici er iets mee aanvangen? Hieronder vind je vier misvattingen over AI. We leggen uit waarom ze niet helemaal waar of soms gewoon helemaal fout zijn.

 

Misvatting 1: “AI is magie”

Verschillende toepassingen van AI kunnen de perceptie wekken op onverklaarbare of magische wijze te werken, zeker voor wie niet vertrouwd is met de technologie. Hoe weet bijvoorbeeld een webshop nu welke producten je interessant vindt? Of hoe weet Spotify je telkens weer de beste muzikale ontdekkingen voor te stellen? 

Hoewel AI-technologieën vaak een sterk staaltje van menselijk en technisch vernuft zijn, is het eigenlijk een toegepaste vorm van wiskunde en statistiek. Zo bestaat AI namelijk uit een reeks algoritmen, die op hun beurt een reeks berekeningen zijn. 

 

Misvatting 2: “AI is slimmer dan mensen”

Een AI-systeem is vaak sneller en nauwkeuriger in het uitvoeren van een specifieke taak dan de mens. Maar dat is enkel het geval voor de taak waarvoor het getraind is. Zo kan een robot met AI bijvoorbeeld vlot en correct rijpe van onrijpe vruchten onderscheiden, maar kan je diezelfde robot niet zomaar een auto laten bouwen. Er wordt daarom wel eens gesproken over ‘narrow AI’ (‘nauw afgebakende AI’). Als mens daarentegen, kunnen we beroep doen op onze creativiteit en ervaring om de oplossing voor het ene probleem in te zetten als mogelijke oplossing voor andere problemen of taken. Op dat vlak zijn we dus veel intelligenter. AI die op eenzelfde manier als mensen kan redeneren, noemen we ‘strong AI’ of ‘Artificial General Intelligence’. Experten zijn echter verdeeld over ‘of’ en ‘wanneer’ we deze vorm van AI zullen zien. 

 

Misvatting 3: “AI is enkel voor techneuten”

Hoewel het programmeren van AI specifieke expertise vraagt en niet voor iedereen is weggelegd, worden softwarepakketten om zelf AI-toepassingen te bouwen steeds toegankelijker. Zo biedt Google bijvoorbeeld TensorFlow aan. Dat is software die, mits wat basiskennis programmeren, gebruikt kan worden om computers te trainen om complexe taken uit te voeren. Daarnaast is het belangrijk dat iedereen meedenkt over de manier waarop we AI willen inzetten, ook mensen met een minder technische blik. AI-toepassingen hebben namelijk op verschillende manieren een invloed op het leven van elk van ons. 

 

Misvatting 4: “AI zal onze jobs afnemen”

In het werkveld wordt AI vooral ingezet op jobs die te maken krijgen met een van de ‘4 D’s’: Dull, Dirty, Dangerous en Difficult (ofwel: Repetitief/saai, Smerig, Gevaarlijk en Moeilijk). Denk bijvoorbeeld aan een spamfilter, die de gevaarlijke e-mails voor jou behandelt. AI wordt echter eerder als hulp bij het uitvoeren van een job ingezet, waarbij mensen nog steeds in de meeste gevallen de eindbeslissing nemen. Hoewel sommige jobs geautomatiseerd zullen worden met AI, ontstaan er ook andere jobs bij het ontwikkelen, ondersteunen en onderhouden van deze AI-systemen. Sommige jobs zullen verdwijnen, maar de meeste zullen vermoedelijk van inhoud veranderen. Dat zal betekenen dat heel wat werknemers zich blijvend zullen moeten bijscholen. Ook de kwaliteit van jobs zullen we moeten bewaken. AI zal dus vermoedelijk niet onze jobs wegnemen, maar de voordelen van AI gaan wel gepaard met professionele uitdagingen.

 

 

Nieuws

Leer je graag bij over AI?

30-07-2021

Op het amai!-platform kon je al kennismaken met AI binnen de vier thema’s, dankzij de verhalen van Sara (werk), Bram (klimaat en milieu), Julie (gezondheid) en Amir (mobiliteit). Stap voor stap nemen deze verhalen je mee in de werking van AI.

Smaakt het voor jou naar meer? Ook dan ben je aan het juiste adres. We hebben voor jou een handig overzichtje van enkele gratis online cursussen die je op een toegankelijke manier nog meer bijleren over AI.

Elements of AI

Aan de hand van verschillende hoofdstukken leert ‘Elements of AI’ je bij over de logica achter AI, verschillende toepassingen ervan en implicaties op de maatschappij. Je komt ook meer te weten over technologieën als machinaal leren en neurale netwerken, en dit op een erg toegankelijke manier. De cursus geeft je bovendien zin om te blijven leren, met oefeningen en leuke afbeeldingen.

‘Elements of AI’ werd ontwikkeld door de Universiteit van Helsinki, samen met technologiebedrijf Reaktor. De cursus wordt in verschillende talen aangeboden, waaronder Nederlands en Engels. Heb je de cursus afgerond? Dan is er ook nog de vervolgcursus 'Building AI', waarin je leert om zelf een AI-systeem te bouwen. 'Building AI' is voorlopig enkel in het Engels beschikbaar.

Belgische AI-cursus

Hou je minder van tekst, en meer van filmpjes? Bekijk dan eens de Belgische AI-cursus. Deze vlotte cursus neemt je op een interactieve manier mee in de wereld van AI, met oefeningen en filmpjes van experts die een woordje uitleg geven. Naast de technische component wordt in deze cursus ook veel aandacht geschonken aan AI in de maatschappij, zo worden onder andere het beleid rond AI en de jobs van de toekomst onder de loep genomen.

VDAB AI-cursus

Tot slot is er de AI-cursus van VDAB, een goede basiscursus voor wie zijn of haar AI-kennis wil bijschaven voor de arbeidsmarkt of daarbuiten. Ook deze cursus maakt gebruik van leerrijke filmpjes en interactieve visualisaties. Op het einde kan je je AI-kennis testen met een quiz. De cursus is toegankelijk voor iedereen met een VDAB-profiel.