Interview: waarom de fietspaden in kaart brengen?

Een van de amai!-projecten waar hard aan wordt gewerkt is “bAIcycle – de staat van de fietspaden”. Daarbij wordt een toepassing ontwikkeld die, met gebruik van AI, in kaart brengt hoe de fietspaden in Vlaanderen er aan toe zijn. We spraken met Thijs Gillis van de Fietsersbond, die het idee vorig jaar bedacht tijdens een brainstorm van amai!.

Het project bAIcycle wordt uitgevoerd door het Expertisecentrum Duurzame Mobiliteit van Karel De Grote Hogeschool en het AI-bedrijf Sentigrate.

“We gebruiken al een aantal meetfietsen, maar die registreren enkel schokken met een derde wiel,” vertelt Thijs. “Ik dacht: dat moet toch beter kunnen.”

Hoe is je idee tot stand gekomen?

“Vorig jaar organiseerden we samen met amai! een brainstorm voor medewerkers van de Fietsersbond, om samen na te denken over hoe we met AI het leven van de gewone burger kunnen verbeteren. Ik had dat niet echt voorbereid, ik werkte er zelfs nog niet lang, nog maar twee maanden. Maar ik kende het systeem van de meetfiets wel.”

Wat maakt jouw idee dan anders dan de meetfietsen die al bestaan?

“De meetfietsen die we gebruiken gaan vaak in opdracht van de provincie fietspaden opmeten. Deze meetfietsen meten enkel het schokken van de fiets, door middel van een derde wiel uitgerust met sensoren. Verder wordt er niets geregistreerd, dus meetfietsers moeten bijna elke 10 meter stoppen en alles handmatig ingeven. Uiteindelijk wordt technologie wel steeds slimmer en slimmer, dus leek het mij wel mogelijk dat er meer automatisch geregistreerd werd. Dat was het eerste dat spontaan in mij opkwam: zou het niet leuk zijn voor de meetfietsers dat ze gewoon kunnen fietsen zonder te moeten stoppen?”

Hoe zie jij de rol van burgers in het in kaart brengen van de fietspaden?

“Ik denk dat als iedere geïnteresseerde burger zijn smartphone kan vastklikken op zijn fiets en zo kan bijdragen aan het in kaart brengen van de staat van een fietspad, dat dat zeker nuttig kan zijn. Al denk ik niet dat het evident zal zijn die technologie op punt te krijgen. Je hebt namelijk verschillende soorten fietspaden, verschillende contexten (stedelijk, landelijk...) en je hebt bijvoorbeeld ook plaatsen waar geen fietspad is. Op sommige plaatsen is dat misschien ook niet nodig, maar dat weet die app daarom niet.”

Ben je zelf ook een fervent fietser?

“Zeker, al mijn verplaatsingen doe ik met de fiets of het openbaar vervoer. En ook recreatief ga ik graag eens fietsen.”

Merk je dan zelf ook problemen op met de fietspaden?

“Ja, zeker sinds ik bij de Fietsersbond werk. Vroeger merkte ik het ook al wel op, maar stond ik er nog niet altijd bij stil hoe triestig het soms was. Maar het is beroepsmisvorming geworden als ik nu ergens fiets en ik zie die ‘moordstrookjes’ (smalle fietspaden langs drukke wegen), dan valt het echt op dat het veel beter kan maar dat om een of andere reden toch niet lukt. Goed om dit aan te pakken dus.”

Thijs Gillis werkt bij de Fietsersbond, waar hij de lokale werking en vrijwilligersafdeling ondersteunt, en ook helpt bij het opstarten van nieuwe lokale afdelingen. De Fietsersbond bevat bijna 120 lokale afdelingen, die bestaan uit vrijwilligers die zich in hun regio inzetten voor een beter fietsbeleid.

 

Heb jij net als Thijs ook een idee? Ook dit jaar worden vijf ideeën verkozen en waargemaakt. Misschien wel dat van jou!