Deel op facebook
Deel op twitter
Ga terug naar het overzicht van nieuws- en agenda-items

amai! in cijfers

Te midden van alle voorbereidingen voor een derde jaar amai!, blikken we graag terug op de afgelopen twee edities. Wist je dat we in totaal al 925 ideeën verzamelden van burgers voor AI? Deze ideeën vormden de basis voor de 9 concrete toepassingen die werden verkozen door meer dan 5000 Vlamingen. 

Ideeën 

In amai! gaan we op zoek naar ideeën van burgers voor maatschappelijke toepassingen met AI. Op welke manier kan AI volgens jou een bijdrage leveren binnen de thema’s mobiliteit, werk, klimaat & milieu of gezondheid? In 2021 stelden we deze vraag voor het eerst en verzamelden we 362 ideeën. Tijdens de tweede editie, in 2022, verzamelden we er maar liefst 563, zo’n 200 ideeën meer.  

Het groeiende aantal ideeën hebben we deels te danken aan het verdwijnen van de corona-maatregelen en ons verder uitgebreide activiteitenaanbod. Terwijl we tijdens de eerste editie van amai! noodgedwongen alle ideeën online verzamelden, konden we tijdens editie twee meer op pad en naar de mensen toe. 

“Met mensen persoonlijk in gesprek gaan biedt een grote meerwaarde”, zegt Karen Verstraelen van Scivil, een van de projectcoördinatoren. “Dankzij deze gesprekken is er meer ruimte om AI persoonlijk toe te lichten en samen op zoek te gaan naar waar deze technologie in ieders leven zinvol kan worden ingezet.” 

Inzicht: events en communicatie 

Amai! was het afgelopen jaar aanwezig op minstens 50 events. Dit was de uitgelezen plek voor burgers om hun idee te delen en meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden van AI. Dankzij aanwezigheid op grote publieksevents, zoals Nerdland of Dag van de Wetenschap, telden we meer dan 10.000 bezoekers aan onze infostand. Hier maakten bezoekers op een toegankelijke manier kennis met amai! door eenvoudige toepassingen en onze interactieve inspiratiewall. 

Daarnaast organiseerden we ook verdiepende activiteiten, zoals train-the-trainersessies die mensen aanzetten zelf aan de slag te gaan met AI in hun eigen organisatie. We organiseerden ook workshops om burgers inspraak te geven in de ethische kwesties rond AI: wat is voor hen nodig om een AI-systeem te vertrouwen? Meer informatie over de opzet en uitkomst van deze workshops kan je terugvinden in het rapport dat we erover schreven. 

“Het was interessant om te zien dat deelnemers die weinig tot geen kennis over AI hadden door praktische voorbeelden snel vertrouwd waren met de basis van AI”, zegt Michiel Vaes van het Kenniscentrum Data & Maatschappij, moderator van verschillende workshops. “In gesprek gaan met deze ‘maatschappelijke toepassers’ gaf een waardevol inzicht rond hun bezorgdheden maar ook de opportuniteiten die AI kan bieden. 

Er werden bovendien al meer dan 1000 amai!-kaartspellen verkocht. Binnen de derde editie van amai! zetten we hier verder op in en breiden we ons aanbod naar scholen en kinderen verder uit met een lespakket en meer activiteiten. 

Naast het organiseren van events, bereikten we afgelopen jaar meer dan 500.000 Vlamingen dankzij een samenwerking met Radio 2. We waren ook te gast in een podcast, lanceerden onze eigen nieuwsbrief en publiceerden enkele online longreads over AI i.s.m. het Mediahuis. 

Impact 

Op basis van al de ideeën van burgers, zijn dit jaar opnieuw vijf projecten geselecteerd en van start gegaan, waaronder het opsporen van zwerfvuil met drones en een slimme slaapmonitor. Samen met de vier projecten uit de eerste amai!-editie worden nu al negen AI-toepassingen ontwikkeld die een oplossing bieden voor een maatschappelijke uitdaging. Meer dan 5000 Vlamingen lieten hun stem horen om deze projecten te selecteren. Burgers dragen daarnaast ook bij in de realisatie van de toepassingen. 

Amai! in 2023 

Na twee succesvolle edities van amai!, zijn we helemaal klaar voor jaargang drie! Vanaf begin maart gaan we opnieuw op zoek naar jouw idee voor AI. In het voorjaar organiseren we verschillende cocreatiesessies waarin we deze ideeën verder scherpstellen tot concrete toepassingen. Daarvoor brengen we opnieuw burgers, maatschappelijke organisaties en AI-professionelen samen. We lanceren daarbij ook een nieuwe projectoproep zodat een aantal van deze ideeën ook weer echt kunnen worden waargemaakt. 

Tot slot bieden we opnieuw heel wat activiteiten aan! Zo zal je ons opnieuw terugvinden op Nerdland Festival en Dag Van De Wetenschap, maar ook op heel wat kleinere initiatieven. We werken daarnaast een nieuw lespakket uit voor scholen en ook andere organisaties kunnen opnieuw bij ons terecht. 

Schrijf je alvast in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven! 

Deel op facebook
Deel op twitter