Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op facebook
Deel op twitter

Ontdek de 17 gekozen AI-concepten

Hieronder vind je de 17 AI-concepten die uit het amai!-proces naar voren kwamen.

Zin om een idee te realiseren? Bekijk de projectoproep!

17
0

Willekeurig Populair Recent

Ontdek de 17 gekozen AI-concepten

Een mapping van de staat waarin fietspaden verkeren

Een toepassing die de staat van fietspaden in kaart brengt met de hulp van burgers. Informatie verzameld door bijv. gyroscopen en camera’s in de smartphones van burgers in combinatie met GPS-data inventariseert en bepaalt de staat van fietspaden. Na een trainingsfase waarbij burgers de analyses van het systeem beoordelen, kan de toepassing zelfstandig de staat van het fietspad bepalen.

Mobiliteit
1 0
lees meer

Ontdek de 17 gekozen AI-concepten

Leefomgeving kwaliteitsmeter

Een aanbevelingssysteem dat personen toelaat om een voor hen geschikte woonplaats eenvoudiger te identificeren op basis van de meest geschikte kwaliteitsvolle leefomgeving. Hierbij wordt vertrokken van een verscheidenheid aan data, zoals gegevens over luchtkwaliteit, geluid, mobiliteit, toegankelijkheid van voorzieningen, de aanwezigheid van horeca en culturele instellingen. Deze informatie wordt gecombineerd met de voorkeuren van de gebruiker.

Klimaat & milieu
0 0
lees meer

Ontdek de 17 gekozen AI-concepten

Druktebarometer openbaar vervoer

Een druktebarometer voor het openbare vervoer waarmee reizigers hun verplaatsingen kunnen optimaliseren. De druktebarometer analyseert druktepatronen aan de hand van historische data, gegevens van ticketverkoop, sensordata op rijtuigen etc. De barometer combineert dit met andere data zoals bijv. informatie over de weersomstandigheden of lokale evenementen. Met deze gegevens kan de app aanbevelingen geven voor verplaatsingen met het openbaar vervoer waarbij persoonlijke voorkeuren in rekening gebracht worden.

Mobiliteit
0 0
lees meer

Ontdek de 17 gekozen AI-concepten

Persoonlijke aanbevelingen voor uitstappen

Een systeem dat aanbevelingen geeft voor uitstappen op basis van het profiel, de voorkeuren en het gedrag van de gebruiker. Dit systeem kan eventueel deel uitmaken van bestaande toepassingen (bijv. ‘Uit in Vlaanderen’). Om inzicht te krijgen in de persoonlijke interesses van een persoon, kan een koppeling worden gemaakt met een profiel op sociale media.

Mobiliteit
0 0
lees meer

Ontdek de 17 gekozen AI-concepten

Bomenkaart

Een bomenkaart van Vlaanderen vertrekkend van beeldherkenning op luchtfoto's om een gedetailleerd overzicht te creëren van welke boom op welke plaats staat. Door de locaties en types van bomen in detail in kaart te brengen, beschikken beleidsvoerders en burgers over extra informatie om een klimaatvriendelijk beleid te ondersteunen of stimuleren.

Klimaat & milieu
1 0
lees meer

Ontdek de 17 gekozen AI-concepten

Opkuis van de waterlopen

Een oplossing die (grof) vuil in de waterlopen detecteert. Met behulp van sonarbeelden wordt de bodem van waterlopen in kaart gebracht en worden grote objecten opgespoord en herkend. Deze informatie kan officiële instanties helpen de waterwegen te beheren.

Klimaat & milieu
0 0
lees meer

Ontdek de 17 gekozen AI-concepten

Afvalsorteerhulp

Een toepassing die burgers helpt bij het sorteren van het huisvuil. De toepassing herkent vuil en geeft de gebruiker advies over het type huisvuil, hoe het te recycleren en in welke afvalzak het thuishoort. De toepassing kan gericht zijn op individuele gebruikers, maar ook op doelgroepen als scholen, jeugdbewegingen of bedrijven. Een mogelijke toevoeging is een spelelement dat (jonge) gebruikers ook spelenderwijs leert hoe ze huisvuil moeten recycleren.

Klimaat & milieu
0 0
lees meer

Ontdek de 17 gekozen AI-concepten

Persoonlijke gezondheidsadviseur

Een tool die via gepersonaliseerd advies de gezondheid bevordert door verschillende soorten data te integreren, zoals informatie over fysieke conditie, voedingsgewoonten en omgevingsfactoren (zoals geluid of luchtkwaliteit). De aanbevelingen zijn van die aard dat ze veilig toepasbaar zijn zonder tussenkomst van een arts (bijv. geen diagnostiek, enkel gezondheidspreventie). Het gezondheidsbevorderend advies kan zich toespitsen op één bepaald aspect van gezondheid of op een combinatie.” 

Gezondheid
1 0
lees meer

Ontdek de 17 gekozen AI-concepten

Matching student-opleiding

Een tool die aanbevelingen geeft voor opleidingen of vormingen op basis van persoonlijke interesses, talenten en eerder gevolgde opleidingen. De tool heeft als doel om gebruikers gemakkelijker een opleiding te laten vinden die bij hen past. Het kan hierbij gaan om professionele vormingen, nascholingen, avondonderwijs, culturele vormingen, kunstonderwijs, ...

Werk
0 0
lees meer

Ontdek de 17 gekozen AI-concepten

Slimme diabetesadviseur

Een tool die gepersonaliseerd bewegings- en voedingsadvies geeft aan diabetici op basis van bijvoorbeeld eigen meetwaarden, bewegingsgewoonten of een voedingsdagboek. De gepersonaliseerde aanbevelingen vertalen algemene adviezen en inzichten naar bijvoorbeeld recepten op maat, volgens persoonlijke smaakvoorkeuren. De aanbevelingen zijn van die aard zijn dat ze veilig toepasbaar zijn zonder tussenkomst van een arts (bijv. geen diagnostiek, enkel preventie). 

Gezondheid
0 0
lees meer

Ontdek de 17 gekozen AI-concepten

AI-ondersteuner

Een tool die de negatieve invloed van een specifieke beperking of stoornis op het dagelijks leven van mensen vermindert. Het kan gaan om aandoeningen zoals dyslexie, slechthorendheid, slechtziendheid… De oplossing kan een nieuwe tool omvatten voor beperkingen/stoornissen waarvoor nog geen slim hulpmiddel beschikbaar is, of het kan een verbetering van een bestaande tool inhouden om deze meer geschikt of toegankelijk te maken voor het doelpubliek. Er bestaan immers al heel wat assistieve technologieën die slechts beperkt door het doelpubliek wordt gebruikt, deels omdat de functionaliteiten nog niet helemaal voldoen aan de noden van het doelpubliek.

Gezondheid
0 0
lees meer

Ontdek de 17 gekozen AI-concepten

Zwerfvuil herkennen en aanpakken

Een tool die plaatsen met zwerf- en drijfvuil gedetailleerd in kaart brengt. De aard van het vuil wordt geïdentificeerd. De gebruikte data kan hier bestaan uit videobeelden van vaste camera's, dronebeelden van drones bij opruimacties, of beelden verzameld door burgers. 

Klimaat & milieu
0 0
lees meer

Ontdek de 17 gekozen AI-concepten

Toegankelijke documenten

Een toepassing die automatisch moeilijk begrijpbare teksten kan omzetten in eenvoudiger taalgebruik. Officiële documenten en formulieren zijn vaak opgesteld in moeilijke taal en bevatten veel jargon. Een automatische ‘hertaler’ kan deze teksten omzetten naar een eenvoudiger taalgebruik, zodat ze gemakkelijker te begrijpen zijn, zonder dat belangrijke nuances of details daarbij verdwijnen. 

Werk
0 0
lees meer

Ontdek de 17 gekozen AI-concepten

Artikels samenvatten

Een tool die de lezer helpt om sneller de belangrijkste informatie uit lange teksten te halen. De tool haalt kernboodschappen uit (lange) teksten, zodat de lezer, zonder de volledige tekst te moeten doornemen, sneller de belangrijkste informatie kan bekomen.

Werk
0 0
lees meer

Ontdek de 17 gekozen AI-concepten

Slimme voedselrestrictie-assistent

Een tool voor mensen die een dieet moeten of willen volgen (zoals vegetarisch, veganistisch, halal of mensen met allergieën). De tool ondersteunt hen bij het aankopen van geschikte producten. Het systeem kan aangeven of een bepaald voedingsmiddel geschikt is voor een bepaald dieet en kan aanbevelingen doen over gelijkaardige geschikte producten (bijv. voor wie iets nieuws wil uitproberen). Het systeem kan ook geschikte alternatieven voorstellen voor producten die niet binnen het opgegeven dieet passen.

Gezondheid
0 0
lees meer

Ontdek de 17 gekozen AI-concepten

Matching digitale taken-sociale economie

Een AI matching-systeem met als doel om de juiste digitale (micro-) taak bij de juiste doelgroepwerknemer aan te bevelen op basis van zijn/haar digitale vaardigheden en interesses. De toepassing matcht de digitale (micro-)taken met de noden van doelgroepwerknemers in de sociale economie. Mensen die een beperkte toegang hebben tot de arbeidsmarkt worden in de sociale economie vaak ingezet voor maat- en handwerk, maar minder vaak voor digitale taken. 

Werk
0 0
lees meer

Ontdek de 17 gekozen AI-concepten

Verhoging slaapkwaliteit

Een tool die de slaapkwaliteit probeert te verbeteren via gepersonaliseerde suggesties door verschillende soorten gegevens te integreren. Het kan gaan om gegevens zoals omgevingsfactoren van de slaapkamer (bijv. licht, geluid, luchtkwaliteit), biometrische data uit trackers, gewoontes overdag die verband kunnen houden met slaapkwaliteit, data verzameld in slaapklinieken etc. De gepersonaliseerde aanbevelingen kunnen onder meer bestaan uit tips voor gedragsverandering, aanpassingen aan de slaapkamer (verlichting, luchtvochtigheid ...) of wijziging van voedingsgewoonten.

Gezondheid
0 0
lees meer