home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Dien jouw projectvoorstel in

Je kan vanaf nu een projectvoorstel indienen voor de nieuwe amai!-oproep. 

Spreekt één van de bijna 1000 ideeën op het amai!-platform je aan of heb je zelf een idee dat binnen onze thematische clusters past? Kriebelt het om dat idee te realiseren? Stel dan een consortium samen, dien een projectaanvraag in en krijg tot € 125.000 steun.

Hieronder vind je alle informatie over de oproep. Heb je nog een vraag? 

Waarover gaat de oproep?

De oproep richt zich op projectvoorstellen die door middel van artificiële intelligentie (AI) een oplossing uitwerken voor één van de ideeën of ideeënclusters ingediend op de amai! website. Voor het uitwerken van deze oplossing dienen de projectvoorstellen een citizenscience-aanpak te hanteren. Een expertenjury, gevolgd door een publieksstemming kiezen drie projecten voor een maximale steun van € 125.000 per project.

Een voorstel indienen

Dit jaar loopt de kandidaatstelling voor projectfinanciering in twee stappen. 

1. Een vooraanmelding met korte samenvatting van het projectidee met deadline 21 juni 2024Doe dat met dit formulier.

2. Om het volledige aanvraagformulier in te dienen heb je tijd tot 13 september 2024Daarvoor gebruik je dit formulier.

Dien een vooraanmelding in

Dien je volledige projectvoorstel in

Tijdlijn

(Het kan zijn dat er hier en daar nog iets verandert. Hou zeker deze pagina in de gaten.)

Info & partners

Op 16 april was er een druk bijgewoond infomoment over de amai!-projectoproep. Heb je dat gemist? Geen probleem! Je kan alles hier (opnieuw) bekijken. 

Ben je nog op zoek naar partners voor je consortium? Laat een zoekertje achter op de amai!-website of neem deel aan één van de cocreatiesessies om partners te onmoeten.

Cocreatiesessies

In mei en juni organiseren we een reeks cocreatiesessies in verschillende Vlaamse steden. Op deze workshops brengen we AI experten, bedrijven, onderzoekers en burgers bij elkaar om ideeën voor AI toepassingen te brainstormen en mogelijke samenwerkingen op te zetten. 

Vooraanmelding

Kandidaten voor de projectoproep moeten een verplichte vooraanmelding voltooien voordat ze het volledige projectdossier kunnen indienen. De deadline voor vooraanmelding is 21 juni 2024. In de vooraanmelding schrijven de kandidaten een korte samenvatting van hun idee voor het project. Na de vooraanmelding kan de indiener beroep doen op advies van het amai!-team bij de verdere uitwerking van het projectvoorstel. Dit advies is niet bindend. Indien meerdere projecten rond hetzelfde thema aangemeld worden in deze fase, zal het amai!-team de projectcoördinatoren met elkaar in contact brengen. Tevens gaat het amai!-team na de vooraanmelding op zoek naar geschikte juryleden voor tijdens het juryproces.

Consortia

Projecten kunnen worden ingediend door consortia bestaande uit organisaties uit minimum twee van de hierna opgelijste categorieën van organisaties.

  • Vlaamse bedrijven met expertise in technologie of AI
  • Vlaamse universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstellingen
  • Vlaamse vzw’s die zich inzetten voor één van de vier domeinen (Klimaat en milieu, mobiliteit, gezondheid, werk)
  • Vlaamse burgerverenigingen
  • Vlaamse lokale overheden

De financiële steun aan bedrijven, vzw’s en burgerverenigingen wordt toegekend in het kader van de ‘de-minimisregel’. 

Meer informatie over wie in aanmerking komt voor de projectoproep is te vinden in de oproeptekst. 

Documenten

Oproeptekst 2024

In het kader van de projectoproep zullen templates beschikbaar gesteld worden voor het indienen van een projectvoorstel.   

Het juryproces

Je voorstel wordt eerst door een expertenjury (op basis van het volledige volledige dossier) en vervolgens door burgers (op basis van een korte omschrijving, een foto en een pitch) beoordeeld.

Deel op facebook
Deel op twitter