Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op facebook
Deel op twitter
16 apr

De nieuwe projectoproep is er!

28-03-2024

Met amai! zijn we voortdurend op zoek naar innovatieve AI-oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen, binnen de thema’s klimaat & milieu, gezondheid, werk en mobiliteit.  

Als je naar de wereld kijkt: waar zie je dan nog mogelijkheden? Wat ontbreekt er nog? Wat zou ons kunnen vooruithelpen? 

De voorbije twee jaar verzamelden we bijna 1000 ideeën van burgers die daarover hebben nagedacht. Hun input hebben we voorgelegd aan wetenschappers, AI-bouwers en andere experten. Die zijn daarmee aan de slag gegaan.  

Momenteel lopen er vijf projecten die met de steun van amai! werken aan innovatieve AI-tools met een maatschappelijke meerwaarde. Meer daarover vind je hier.  

Nu is er onze nieuwe projectoproep. Ook dit jaar gaan we weer actief op zoek naar multidisciplinaire teams die de AI-droom van burgers willen waarmaken. Wil je aan de slag met een van de ideeën op ons platform, dan willen wij dat graag steunen.  

De oproep richt zicht tot bedrijven, universiteiten, hogescholen, onderzoeksinstellingen, burgerverenigingen, vzw's of lokale overheden die samen een idee willen uitwerken. 

Wie als gelegenheidsconsortium een projectaanvraag indient, kan tot € 125.000 steun krijgen. Ons netwerk en onze expertise krijg je er gratis bovenop. 

Ontdek hier alles over hoe je een projectaanvraag kan indienen.

Op 16 april is er een online infosessie over de oproep. Daar kom je alles tot in detail te weten en kan je met al je vragen bij ons terecht. 

Schrijf je hier in.  

Wij zijn benieuwd naar jullie wilde AI-plannen. 

Tot binnenkort!

 

 

Lampje van amai!
Nieuws

Vijf nieuwe projecten gaan van start!

10-01-2024

De vijf nieuwe amai!-projecten zijn bekend! Binnen elk van de projecten zal een toepassing ontwikkeld worden die, elk in hun thema, een van jullie ideeën tot werkelijkheid brengt. 
 

Vier projecten werden geselecteerd door de online publieksstemming, één per thema: 

ExplainMed (Thema gezondheid): een online tool die dokterstaal voor iedereen verstaanbaar maakt. De tool zet ingewikkelde doktersverslagen om naar begrijpelijke info en helpt de patiënt op weg.  BuzzWatch (Thema Klimaat & Milieu): in kaart brengen van bijenpopulaties en bermplanten. Zo kunnen bijenkorfplaatsing en beheerplannen voor bloembermen geoptimaliseerd worden. Zo wil het project de bijenpopulatie in Nijlen en daarbuiten terug versterken.  Wat gebaar jij?! (Thema werk): Binnenkort kan je de betekenis van een gebaar ontdekken door er een video van te uploaden in het online woordenboek voor Vlaamse Gebarentaal.  Lili-app (Thema mobiliteit): Met deze app zullen blinde en slechtziende mensen de veiligste route vinden tussen 2 punten en deze veilig te voet afleggen via auditieve instructies. 

 

Het vijfde project dat met de steun van amai! zal worden ontwikkeld werd verkozen door de burgerjury: 

POL (Praten-Oefenen-Leren), een tweede project binnen het thema werk: Kwaliteitsvolle oefenkansen in het spreken van Nederlands is van essentieel belang voor leerlingen met een andere thuistaal. De chatbot POL helpt 11- tot 14-jarige leerlingen op een motiverende en activerende manier door hen op basis van eigen visuele input te laten praten over hun leefwereld. 

 

Alle toepassingen die zullen worden ontwikkeld vertrekken van één of meerdere ideeën verzameld op dit platform. De projectteams gaan nu aan de slag om ze waar te maken. 

Bij het ontwikkelen van de AI-toepassingen zullen ook steeds burgers betrokken worden om bijvoorbeeld data te verzamelen of het systeem te testen. Je kan de geselecteerde projecten blijven volgen via de projecten-website en door je in te schrijven voor de nieuwsbrief! 

Nieuws

amai!-projecten: update van september 2023

02-09-2023

De projecten zijn ondertussen enkele maanden druk bezig met de ontwikkeling van hun toepassing. Hoe ver staan ze al? Waar zijn ze mee bezig? En hoe kan jij nog bijdragen? Enkele projecten delen hun updates, ontdek ze hier: 

Zwerfvuil opsporen met drones (Waste Watchers) 

Het project Waste Watchers heeft ondertussen vijf vliegdagen achter de rug. Ongeveer 200 enthousiaste deelnemers hebben met een drone gevlogen op een van deze dagen. Het projectteam kreeg van verschillende deelnemers te horen dat ze er erg van genoten en het heel interessant vonden om deel te nemen. Voor velen was het ook een introductie tot een nieuwe wereld die is blijven hangen. 

Daarnaast kwamen ook heel wat ervaren dronepiloten langs om even kennis te maken en dan zelfstandig aan de slag te gaan. Zo hebben ze al ongeveer 15 piloten die één of meerdere keren aan de slag zijn gegaan om beelden te verzamelen. Deze beelden worden nu volop verwerkt om er zo snel mogelijk een afvalkaart van te maken. 


Ondersteuning van leerlingen via Smartschool 

Het projectteam hield de afgelopen maanden verschillende sessies begeleidingsethiek waarbij ze 46 deelnemers van verschillende scholen betrokken. De resultaten en conclusies daarvan goten ze in een rapport met richtlijnen voor verdere ontwikkeling van hun toepassing. 

Ondertussen ontwikkelden ze het eerste prototype, een soort testversie van de toepassing. Dit prototype zullen ze verder verfijnen en in de loop van dit semester voor het eerst uittesten.

 

Toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers in kaart brengen (STOEP) 

Dit project is er voluit voor gegaan en is ondertussen afgerond. Het team ontwikkelde 2 proof-of-concepts, waarmee verbeteringen worden aangebracht in de OnWheels app. Het gaat enerzijds om geautmatiseerde blurring, waarmee gevoelige informatie op foto’s kan verborgen worden. Anderzijds ontwikkelden ze een voice assistant, zodat je de app nu ook met je stem kan bedienen. 

De code van deze ontwikkelingen wordt dit najaar open gesteld aan het algemene publiek, maar vooral aan ontwikkelaars. Meer technische info over de voice assistant kan je alvast lezen in dit blogbericht van DataRoots: https://dataroots.io/research/contributions/on-wheels/ 

Slimme slaapmonitor (Slapen als Doornroosje) 

Net voor de zomer lanceerde dit project een eerste, succesvolle oproep naar deelnemers. Daarnaast is het AI-luik van de toepassing verder verdiept en zijn er meer voorbereidingen gemaakt voor het verzamelen van de data. 

Deze maand gaat het projectteam van start met het testen van de eerste deelnemers. Ze verwelkomen er graag nog meer en zijn vooral nog op zoek naar mannen! Je kan zowel deelnemen aan de studie, als deelnemen door feedback te geven over de vormgeving en het gebruik van de app. Heb je ook interesse? Aarzel dan niet en ontdek hoe jij kan deelnemen op de website van het project: https://www.arteveldehogeschool.be/nl/onderzoek/projecten/slapen-als-doornroosje-met-een-slimme-slaapmonitor 


Taalassistent voor leerkrachten (MySpeech) 

Ook dit projectteam heeft belangrijke stappen gezet. Faktion is bezig met een marktonderzoek om verder in kaart te brengen welke elementen van taal bij het lesgeven belangrijk zijn om rekening mee te houden. Ondertussen stelt KdG testgroepen samen vanuit scholen en organisaties. Met de bevindingen van deze testen werkt het team verder aan een gebruiksvriendelijk ontwerp van de toepassing. 

Het team verkent daarnaast ook mogelijkheden met het gebruik van Language Learning Models (LLMs), grote taalmodellen zoals ChatGPT. Hiermee konden ze al transcripties verbeteren, les samenvattingen en quizzen maken, en ook een AI co-piloot voor studenten ontwikkelen. Deze co-piloot stelt studenten in staat om interactief deel te nemen aan de lesinhoud. 

De AI-ingenieurs gingen ook al verder aan te slag om te ontdekken welke toevoegingen nog mogelijk zijn aan de toepassing. Deze maand vindt een demo plaats om alle resultaten te bespreken en te bepalen welke extra functionaliteiten nog zullen worden toegevoegd. Zo zal de toepassing verder worden aangepast tot een definitieve, gebruiksvriendelijke versie voor leerkrachten en leerlingen.

Nieuws

Deze vijf nieuwe projecten gaan van start in 2023!

30-01-2023

De vijf nieuwe amai!-projecten zijn bekend! Binnen elk van de projecten zal een toepassing ontwikkeld worden die, elk in hun thema, een van jullie ideeën tot werkelijkheid brengt.
Het gaat om deze vijf projecten, klik op hun titel om meer te lezen:

Slimme slaapmonitor Arteveldehogeschool en Leadlife ontwikkelen de slimme slaapmonitor met de hulp van burgers. De toepassing zal in staat zijn data te combineren uit eet-, beweeg- en slaapgewoontes om met AI voorspellingen te doen rond je ideale slaapritme. Op basis daarvan kan je persoonlijke suggesties krijgen voor het verbeteren van je levensstijl. Zo kan je de kwaliteit en kwantiteit van je slaap verhogen. Toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers in kaart brengen In de app van OnWheels kan je nu al terecht om te bekijken of gebouwen toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers en minder mobiele personen. Ook gebruikers kunnen zelf informatie over nieuwe gebouwen hierin toevoegen. De goedkeuring hiervan gebeurt echter nog steeds handmatig. Daarnaast ondervinden sommige gebruikers met een beperking (vb. visueel, verminderde motoriek...) moeilijkheden met het gebruik van de app. Om die functionaliteiten te verbeteren breiden OnWheels en Dataroots de app uit met de hulp van AI. Zo wordt toegankelijkheid ook echt toegankelijk voor iedereen. Zwerfvuil opsporen met drones Burgers kunnen binnenkort dankzij VITO en River Cleanup zelf aan de slag om luchtfoto’s te maken met drones. Een AI-systeem kan dan leren zwerfafval automatisch te herkennen op deze foto’s. Zo kan er sneller en beter worden ingegrepen om opruimacties te plannen, en daarmee zwerfvuil structureel aan te pakken in Vlaanderen. Taalassistent voor leerkrachten bij meertalige klasgroepen De toepassing, ontwikkeld door Faktion en Karel de Grote Hogeschool, zal kunnen zorgen voor gerichte feedback bij leerkrachten. Zo kunnen zij groeien in het realiseren van taaldoelen bij meertalige leerlingen in het secundaire onderwijs. Om dat te doen, monitort de taalassistent de uitspraak, intonatie, tempo en taalfoutjes zodat leerkrachten gericht ondersteund worden en de leskwaliteit kan verbeteren. Zo leren meertalige leerlingen de schooltaal sneller en beter beheersen. Ondersteuning van leerlingen via Smartschool Met alle data die beschikbaar is op hun platform, wil Smartschool een signaalfunctie ontwikkelen die kan waarschuwen voor mogelijke leer- en leefproblemen op basis van AI. De toepassing is bedoeld een hulpmiddel te zijn voor leerkrachten die al hun leerlingen willen opvolgen, ondanks hun gevulde opdracht. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met leerlingen, ouders en onderwijsprofessionals. Dankzij de samenwerking met Universiteit Hasselt en GO! Onderwijs is er daarbij ook aandacht voor de ethische aspecten en het praktisch gebruik van de toepassing bij leerkrachten. Cegeka draagt tot slot bij met hun expertise op vlak van AI.


De vijf projecten kwamen tot stand als resultaat van het amai!-traject van het afgelopen jaar. Nog eens alles op een rijtje? Eerst verzamelden we jullie ideeën, via activiteiten en op dit platform. We groepeerden alle ideeën vervolgens per onderwerp. Daarna vond een projectoproep plaats en stelden organisaties, bedrijven en onderzoeksinstellingen zich kandidaat om een van de ideeën uit te werken. Een jury beoordeelde tot slot alle voorstellen en er vond een publieksstemming plaats. Na een spannende stemronde waarin meer dan 2600 mensen hun stem uitbrachten, kwamen deze vijf winnaars uit de bus!

Bij het ontwikkelen van de AI-toepassingen zullen ook steeds burgers betrokken worden om bijvoorbeeld data te verzamelen of het systeem te testen. Je kan de geselecteerde projecten blijven volgen via de projecten-website en door je in te schrijven voor de nieuwsbrief!

Nieuws

amai!-projecten: zomerupdate 2022

09-08-2022

De amai!-projecten werken ijverig verder aan hun oplossing en in de zomer zitten ze dus ook niet stil. Benieuwd hoe ver de ontwikkeling van de vier toepassingen staat en wat er nog aan zit te komen? Lees dan hieronder de laatste updates. 

Live-ondertiteling tijdens de les 

Ondertussen zijn er verschillende mock-ups en wireframes (verschillende soorten ontwerpen van de toepassing) uitgewerkt om de toepassing vorm te geven. Tegen het begin van het nieuwe schooljaar zal er een beta-versie klaar zijn (een eerste bruikbare test-versie) die in verschillende klassen uitgeprobeerd zal worden. 

Slimme bomenkaart 

Eind juni vond een workshop plaats waarbij vrijwilligers de nieuw ontwikkelde app leerden gebruiken. De vrijwilligers konden daarna zelfstandig aan de slag, en zijn nu volop bezig met inventariseren: ze kijken of het algoritme de bomen correct heeft herkend en voegen extra info toe, zoals bvb de kruingrootte. Met deze inventarisatie kan het algoritme vervolgens verder worden getraind en verbeterd. Op 23 augustus vindt er bovendien een bomenwandeling plaats met de vrijwilligers als bedanking voor hun waardevolle bijdragen. 

Heb jij ook interesse om mee de bomen in Kortrijk in kaart te brengen? Je kan je nog steeds inschrijven als vrijwilliger. Meer info via: https://www.urbanforestry.be/slimme_bomenkaart/  

Slimme diabetesassistent 

De eerste ronde focusgroepen met toekomstige gebruikers van de slimme diabetesassistent is afgelopen. Hierbij konden de deelnemers aangeven op welke manieren de toepassing hen kan helpen en hoe ze eruit zou kunnen zien. Ondertussen worden de eerste visualisaties en functionaliteiten van de assistent ontwikkeld. De verwerking van de eerste data staat ook bijna op punt. 

Daarnaast kreeg de slimme diabetesassistent de goedkeuring voor een klinische studie om meer data te verzamelen. Wil jij graag deelnemen aan deze studie? Heb jij diabetes type 1, een fysiek actief leven en ben je ingeschreven aan UZ Leuven? Stel je dan kandidaat via www.deslimmediabetesassistent.be 

Staat van de fietspaden 

Sinds de vorige update in mei wordt nu verschillende data samengebracht in de cloud wanneer er gefietst wordt met de speciale meetfietsen. 

Ten eerste wordt er data verzameld door de elektrische motor en sensoren van de meetfiets. Op deze manier worden verschillende datapunten geregistreerd zoals de snelheid en de mate en richting van beweging. Ten tweede wordt er ook data verzameld met het gebruik van sensoren in smartphones. Zo wordt een accelerometer gebruikt (die meet in welke mate je versnelt of vertraagt), een gyroscoop (die o.a. verschillen in hoogte, trillingen en richting meet) en een GPS (die je locatie bepaalt). Ten derde, wordt er gebruik gemaakt van een extra, meer nauwkeurig GPS-apparaat dat de locatie vergelijkt met de GPS in je smartphone, om op deze manier de nauwkeurigheid van de smartphone-GPS te testen en indien nodig te verbeteren. Tot slot, werd een mini-toetsenbordje ontwikkeld voor gebruik op de fiets. Hiermee kan je als fietser tijdens je rit extra gegevens labelen. Zo kan je bijvoorbeeld aangeven als je een obstakel of iets onverwacht tegenkomt. 

What’s next? Als volgende stap binnen dit project zal deze verzamelde data verder worden geanalyseerd, en wordt bekeken hoe de gegevens kunnen worden getoond zodat iedereen op een gebruiksvriendelijke manier de fietspadenkaart kan raadplegen. Er wordt ook bekeken of de gebruikte smartphone-apps kunnen verbeterd worden en alles wordt in gereedheid gebracht om binnenkort een oproep te lanceren naar de eerste testers van de uitgebreide meetfietsen. 

Ben jij alvast geïnteresseerd om als fietser deel uit te maken van dit project? Je kan dan ook nu al een mailtje sturen naar thomas@sentigrate.com.

Nieuws

amai!-projecten: update van mei 2022

23-05-2022

De lopende amai!-projecten zijn ondertussen al enkele maanden goed aan het werk om de ideeën te realiseren. Benieuwd hoe ver ze staan en wat de volgende stappen zijn? Lees hieronder de updates!

Live-ondertiteling tijdens de les

Om het speech-to-text model te trainen, werden enkele lessen wiskunde opgenomen. Door het algoritme bloot te stellen aan de specifieke wiskundige termen uit deze lessen kan de spraaktechnologie worden verbeterd. De eerste ontwerpen voor de toepassing zijn uitgewerkt en worden de komende weken verder besproken en verbeterd aan de hand van feedback. Er worden ook focusgroepen georganiseerd met studenten wiskunde die de toepassing kunnen uitproberen. Vanaf juni wordt de user interface uitgewerkt, dit betekent dat er gewerkt wordt aan hoe de toepassing eruit zal zien voor de leerkracht of leerling.

Slimme bomenkaart

De app voor burgerwetenschappers wordt volop ontwikkeld door Eurosense. Vives Hogeschool is ondertussen bezig met de organisatie van een infoavond voor burgers op 14 juni. Daar krijgen burgers alle info over het project en hoe ze kunnen bijdragen. Vervolgens vindt eind juni een workshop plaats, waarbij burgers wegwijs worden gemaakt in het gebruik van de app.

Inschrijven voor de infoavond is nu mogelijk, meer info hier: https://www.urbanforestry.be/slimme_bomenkaart/

Slimme diabetesassistent

Volgende week starten er enkele focusgroepen waarbij mensen met diabetes type I worden bevraagd naar hun noden, problemen en mogelijke oplossingen bij het sporten. Ook een eerste versie van de assistent zal worden voorgelegd. 
Daarnaast is dit team volop bezig met voorbereidingen voor een event op Wereld Diabetesdag (14 november) en een rondleiding in Health House met voorstelling van de toepassing later in november.

Bekijk zeker de website www.deslimmediabetesassistent.be om je in te schrijven voor een focusgroep of klinische studie. Je kan er ook interviews met bekende en fervente sporters met diabetes type I terugvinden

"Je mag je niet focussen op zaken die je niet kan door of met diabetes, maar wat je wél kan." - Dennis Volkaerts (Actief bij Leuven Bears en persoon met diabetes type I)

Staat van de fietspaden

Dit project beschikt ondertussen over een werkend prototype waarmee KdG en Sentigrate aan de slag gaan om actief fietsdata te verzamelen. Daarmee kunnen dan het AI-model getraind worden. De verzamelde data wordt door de meetbox rechtstreeks geüpload naar servers in de cloud zodat de data snel geanalyseerd kan worden. De komende tijd wordt een toetsenbord toegevoegd aan het prototype. Daarmee kan de fietser onderweg de data annoteren met nuttige informatie en een foto maken op commando. Denk bijvoorbeeld aan een foto van een put in het wegdek. Zodra deze nieuwe functies naar behoren werken, wordt het aantal meetdozen uitgebreid zodat er sneller data verzameld kan worden. 

LeerRuim

Met een kleine vertraging, is ook het project LeerRuim ondertussen van start gegaan. De focus bij LeerRuim ligt eerst bij de nodige onderzoeken van interesses en opleidingen. Momenteel onderzoeken ze de interessevelden van de gebruiker en de clustering van opleidingen, waar ze nog enkele weken mee bezig zullen zijn. Daarna zoeken ze uit hoe de interesses kunnen gematcht worden met de opleidingen.

(Afbeelding: bijeenkomst van het team van Slimme Diabetesassistent in Health House)

Nieuws

amai!-projecten: update van maart 2022

14-03-2022

Elke simpele vraag kan bij amai! tot een slimme oplossing leiden, net als deze vier projecten! Terwijl wij op zoek gaan naar nieuwe ideeën voor AI, werken zij verder aan hun slimme toepassing.

Live-ondertiteling tijdens de les

Faktion en KdG Hogeschool hielden in februari een kick-off met het team om goed van start te kunnen gaan. Ze zijn nu bezig met het bepalen van de juiste eigenschappen van de toepassing en het rekruteren van scholen, leerkrachten en leerlingen die wensen deel te nemen aan het project. Ze hebben hiervoor al verschillende interviews met OKAN- en wiskunde leerkrachten achter de rug.

“Er bestaan reeds vele applicaties die leerlingen helpen, maar deze leggen vaak een extra belasting op de leerkracht. De kracht van onze applicatie is dat ze niet louter de leerling ondersteunt, maar ook de leerkracht en hem of haar daarmee doet groeien in het werken op maat” – Joeri Van Steen (Faktion)

Slimme bomenkaart

Eurosense is bezig met het opstellen van het algoritme dat de kronen van de bomen zal herkennen. Ze hebben ook al een deel van de data verzameld en zoeken momenteel verder naar een goed protocol om de gezondheid van de bomen te kunnen inschatten. VIVES is daarnaast bezig met het voorbereiden van een infoavond voor burgers die eind maart zal doorgaan. Meer info hierover volgt binnenkort! Hou het project in de gaten via onze website en de website van Hogeschool Vives: https://www.vives.be/nl/onderzoek/agro-en-biotechnologie/bomenkaart

"De mogelijkheden van airborne lidar data bij gemeenten is nog te weinig bekend." - Bregt Roobroeck (VIVES)

Slimme diabetesassistent

Om de assistent te 'voeden' met data ontwikkelden de partners een online platform dat de deelnemers van de klinische studie zal toelaten om hun diabetesgegevens te uploaden en hun Garmin- en Digitaal Dagboek-account te koppelen. De assistent zal dan met behulp van AI proberen relaties te vinden tussen voeding, insuline toediening, sport of andere fysieke activiteit en de bloedsuikerspiegel van de persoon.

Hoe de assistent er uit moet zien zal afgetoetst worden door focusgesprekken te organiseren. We proberen hierbij onze vragen voor de deelnemers (personen met type 1 diabetes en familie, zorgverleners, ...) zo gericht mogelijk te stellen zodat we met concrete feedback/tips/informatie aan de slag kunnen. Wie graag hieraan wilt deelnemen kan zich alvast aanmelden via: www.deslimmediabetesassistent.be 

Staat van de fietspaden

De eerste twee demo meetboxen zijn ontwikkeld en worden verder uitgewerkt door het Expertisecentrum Duurzame Mobiliteit. Die zorgen ervoor dat ze de smartphone applicatie, ontwikkeld door Sentigrate, kunnen verwerken. In deze applicatie zit bijvoorbeeld een accelerometer en een gyroscoop. Ze voerden ook al succesvolle testen uit met een camera, die putten kan vastleggen waar de fiets doorfietst en deze kan koppelen aan de data van de applicatie. Op onderstaande foto kan je zien hoe zo'n fiets eruit ziet.

Nieuws

Workshop ‘Mensgerichte AI’ samen met de amai!-projecten 

11-03-2022

Bij de ontwikkeling van AI-toepassingen zijn niet enkel technische aspecten van belang. Daarom organiseerde amai! op 8 maart een workshop ‘Mensgerichte AI’, meteen ook de tweede bijeenkomst van de amai!-projecten. Het doel van deze workshop was om samen met de projecten na te denken over de ethische, juridische en maatschappelijke aspecten van hun AI-toepassingen.

De verschillende groepjes gingen aan de slag met een tool die mogelijke aandachtspunten aan het licht brachten, die meestal geen vanzelfsprekende onderdelen zijn bij het ontwerpen van AI-technologie. Ook werd aandacht besteed aan mogelijke actiepunten binnen de projecten zelf, zodat elk project actief kan werken aan een oplossing voor de aandachtspunten die ze ontdekten.

De deelnemers gaven aan dat de tools je op een originele manier doen stilstaan bij verschillende aandachtspunten die anders misschien onder de radar zouden blijven. Ze zijn een handige manier om ervoor te zorgen dat je later in de ontwikkeling van de AI-technologie niet of minder voor verrassingen komt te staan.

Benieuwd over welke tools het gaat? Voor deze workshop selecteerde het Kenniscentrum Data & Maatschappij verschillende tools uit hun assortiment: 

The Tarot Cards of Tech, een kaartenset om op een laagdrempelige en informele manier de impact van je technologie op de maatschappij te bestuderen The Digital Ethics Compass, een tool die onder meer bestaat uit een workshopformaat en een kaartenset. De kaartenset helpt je om de juiste ethische vragen te stellen om zo de meest voorkomende ontwerpfouten te voorkomen. The Product Impact Tool, een tool die ethische reflectie stimuleert en (her)ontwerp van producten beoogt met aandacht voor gebruiksvriendelijkheid, acceptatie of gedragsverandering. The Ethical Explorer Pack, een tool die onder meer een kaartenset (Tech-Risk-Zones) bevat die duiden op mogelijke risico’s van de technologie, zoals discriminatie of privacy. De kaartenset helpt je die risico’s voor jouw product of organisatie te in kaart te brengen en te onderzoeken. 

Wil je zelf aan de slag met deze tools, kijk dan zeker naar dit overzicht van ethische tools op de website van het Kenniscentrum Data & Maatschappij. 

Nieuws

Leer de projecten beter kennen

07-02-2022

Vorige week vond de kick-off plaats van de vier amai!-projecten. De uitgelezen kans om de projecten beter te leren kennen! Zo leerden we hoe AI bijdraagt aan hun slimme oplossing en waar de grootste uitdagingen liggen. Er kwamen ook enkele leuke weetjes naar boven. Je leest het hieronder.

De slimme bomenkaart

Meten is weten, ook als het om bomen gaat. Daarom wordt een slimme bomenkaart ontwikkeld door Eurosense (gespecialiseerd in het nemen van luchtfoto’s met AI) en Urban Forestry lab van Vives Hogeschool. De partners leerden elkaar kennen via het amai!-platform.

AI speelt een rol bij het herkennen van de bomen door beeldherkenning en ze verder te bestuderen.

De grootste uitdaging is om er een duurzaam project van te maken dat de nieuwe standaard in Vlaanderen wordt.

Wist je dat... de uitvoerders van dit project ook een favoriete boom hebben? Kaat van Vives is fan van grote, oude bomen zoals de zomereik. Veronique van Eurosense houdt het meest van een rode beuk, vanwege de mooie kleuren.

 

Staat van de fietspaden

Het volgende project brengt de staat van de Vlaamse fietspaden in kaart. Het Expertisecentrum Duurzame Mobiliteit van Karel de Grote Hogeschool staat in voor de verzameling van de fietsdata, en Sentigrate zorgt voor de verwerking van de data.

AI speelt een rol bij het verzamelen van de data met speciale toestellen op de fiets en nadien bij het herkennen van de staat van de fietspaden.

De grootste uitdaging is om zo veel mogelijk fietsers te activeren voor dit project.

Wist je dat... hoewel de uitvoerders zich graag inzetten voor een betere fietsbeleving, ze niet allemaal fervente fietsers zijn? Zo omschrijft Kris van KdG zich veel meer als een “motor-man”! Bij Sentigrate zijn er wel veel fietsers op de werkvloer.

 

Persoonlijke diabetesassistent

Hogeschool UCLL slaat de handen in elkaar met hogeschool KdG, patiëntenorganisatie Hippo & Friends en het experience center Health House. Samen ontwikkelen ze een systeem dat patiënten met diabetes type I adviseert bij het sporten.

AI speelt een rol bij het omvormen van allerlei data naar een persoonlijk advies, bijvoorbeeld rond inname van koolhydraten en insuline.

De grootste uitdaging is volgens hen om alles wat ze voor ogen hebben op een jaar gerealiseerd te krijgen.

Wist je dat... er al langer een project loopt naar het ontwikkelen van een diabetesassistent door deze partners? Dankzij amai! krijgt dit project een nieuwe boost en kunnen burgers nog meer betrokken worden bij de uitwerking.

 

Live-ondertiteling tijdens de les

Om anderstalige leerlingen in de klas te helpen, ontwikkelen Faktion (een Belgisch AI-bedrijf) en Karel de Grote Hogeschool een systeem dat de lessen live ondertitelt.

AI speelt een rol bij het omzetten van wat de leerkracht zegt naar een geschreven ondertiteling, door gebruik te maken van speech-to-text technologie.

De grootste uitdaging is niet alleen de technologische uitdaging, maar ook de integratie in scholen. Leerkrachten zullen moeten leren hoe ze het systeem kunnen gebruiken in hun lessen.

Wist je dat... dit project voortkomt uit een aflevering van het Canvasprogramma Team Scheire? Daarin zocht Lola, een meisje uit Nigeria die les volgt in het OKAN-onderwijs, een manier om beter te begrijpen wat de leerkracht vertelt. Faktion zorgde toen al mee voor een eerste prototype van de oplossing!

 

LeerRuim

Dankzij LeerRuim, een project van VDAB, Autimatic, Onderwijskiezer en AHOVOKS, krijg je binnenkort persoonlijke suggesties voor opleidingen die aansluiten bij je interesses en talenten.

AI speelt een rol bij het verwerken van de gegevens die mensen in hun VDAB-profiel zetten, zoals het herkennen van vaardigheden in een CV. Daarvoor wordt taalherkenning gebruikt.

De grootste uitdaging is het zo goed mogelijk in kaart brengen van interessevelden die los staan van beroepskeuzes of eerdere opleidingen van gebruikers.

Wist je dat... dit project oorspronkelijk niet verkozen was tot een van de vier amai!-projecten?  De projectpartners zijn zo gedreven dat ze op eigen (financiële) kracht verder gaan. Ook wij van amai! geloven in de waarde die LeerRuim kan bieden en zetten graag mee onze schouders onder het project!

Nieuws

De amai!-projecten zijn vertrokken!

28-01-2022

Je kon eerder al kennismaken met de vier amai!-projecten: de slimme bomenkaart, staat van de fietspaden, persoonlijke diabetesassistent en ondertiteling tijdens de les. Deze projecten zijn ontstaan uit jullie ideeën en zullen nu worden ontwikkeld tot echte toepassingen. En ze zijn vertrokken! En er doet zelfs een vijfde project mee!

 

Kick-off

Eerder deze week vond de officiële kick-off van de projecten plaats. Tijdens een online bijeenkomst met alle projectpartners leerden de verschillende projecten elkaar beter kennen. Ze kregen daarnaast ook een eerste intro tot citizen science en mensgerichte AI. Een voorproefje, want doorheen het traject ondersteunt amai! de uitvoerders van de projecten verder, o.a. door het inrichten van verschillende workshops rond deze thema’s.


LeerRuim

En er is nog nieuws: een vijfde project sluit zich aan bij het amai!-traject! Het project LeerRuim was een van de projecten die deelnam aan de burgerstemming binnen het thema ‘werk’, maar strandde op de tweede plaats. Omdat het team achter dit project erg gelooft in hun project (en wij natuurlijk ook!), gaan ze op eigen houtje verder zonder financiering van amai!. Toch zal LeerRuim kunnen rekenen op onze ondersteuning en zal dit project dus ook via de amai!-website worden verspreid.

Het doel van LeerRuim is om een tool te ontwikkelen die helpt navigeren in het diverse opleidingsaanbod en je suggesties op maat biedt. En dat op basis van je persoonlijke interesses, talenten en vaardigheden. LeerRuim is een project van VDAB, Autimatic, Onderwijskiezer en AHOVOKS.

 

De vijf projecten rekenen binnenkort op jouw hulp. Benieuwd hoe je zal kunnen deelnemen aan de ontwikkeling van de slimme toepassingen? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Nieuws

Deze vier projecten gaan van start!

26-12-2021

De vier amai!-projecten zijn bekend! Binnen elk van de projecten zal een toepassing ontwikkeld worden die, elk in hun thema, een van jullie ideeën tot werkelijkheid brengt. Het zal gaan om een slimme bomenkaart (klimaat & milieu), een systeem dat de staat van fietspaden in kaart brengt (mobiliteit), een persoonlijke diabetesadviseur (gezondheid) en live-ondertiteling in de les voor anderstalige leerlingen (werk).

De projecten kwamen tot stand als resultaat van het hele amai!-traject van het afgelopen jaar. Nog eens alles op een rijtje? Eerst werden jullie ideeën verzameld op dit platform, waarna deze verder werden uitgewerkt tijdens de kampvuursessies. De resultaten hiervan werden meegenomen en beoordeeld door een panel van experten. Daarna vond een projectoproep plaats en stelden organisaties, bedrijven en onderzoeksinstellingen zich kandidaat om een van de projecten uit te werken. Alle projectvoorstellen werden tot slot beoordeeld door een jury en er vond een publieksstemming plaats. Na een spannende stemronde waar bijna 3000 mensen hun stem uitbrachten, kwamen de vier winnaars uit de bus!

Bij het ontwikkelen van de AI-toepassingen zullen ook steeds burgers betrokken worden om bijvoorbeeld data te verzamelen of het systeem te testen. Je kan de geselecteerde projecten blijven volgen via onze website, en door je in te schrijven voor de nieuwsbrief!

 

Klik hieronder om de projecten beter te leren kennen:

Bomenkaart: Waar staan de bomen in de stad? (Door: Urban Forestry Lab, Vives Hogeschool en Eurosense BV) bAIcycle: De staat van de fietspaden (Door: KdG Hogeschool en Sentigrate) De persoonlijke diabetesassistent (Door: UC Leuven, KU Leuven, Health House, KdG Hogeschool en Hippo and Friends) Slimme ondertiteling tijdens de les (Door: Faktion en KdG Hogeschool)

 

 Schrijf je in voor de nieuwsbrief