Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

amai!-projecten: update van mei 2022

De lopende amai!-projecten zijn ondertussen al enkele maanden goed aan het werk om de ideeën te realiseren. Benieuwd hoe ver ze staan en wat de volgende stappen zijn? Lees hieronder de updates!

Live-ondertiteling tijdens de les

Om het speech-to-text model te trainen, werden enkele lessen wiskunde opgenomen. Door het algoritme bloot te stellen aan de specifieke wiskundige termen uit deze lessen kan de spraaktechnologie worden verbeterd. De eerste ontwerpen voor de toepassing zijn uitgewerkt en worden de komende weken verder besproken en verbeterd aan de hand van feedback. Er worden ook focusgroepen georganiseerd met studenten wiskunde die de toepassing kunnen uitproberen. Vanaf juni wordt de user interface uitgewerkt, dit betekent dat er gewerkt wordt aan hoe de toepassing eruit zal zien voor de leerkracht of leerling.

Slimme bomenkaart

De app voor burgerwetenschappers wordt volop ontwikkeld door Eurosense. Vives Hogeschool is ondertussen bezig met de organisatie van een infoavond voor burgers op 14 juni. Daar krijgen burgers alle info over het project en hoe ze kunnen bijdragen. Vervolgens vindt eind juni een workshop plaats, waarbij burgers wegwijs worden gemaakt in het gebruik van de app.

Inschrijven voor de infoavond is nu mogelijk, meer info hier: https://www.urbanforestry.be/slimme_bomenkaart/

Slimme diabetesassistent

Volgende week starten er enkele focusgroepen waarbij mensen met diabetes type I worden bevraagd naar hun noden, problemen en mogelijke oplossingen bij het sporten. Ook een eerste versie van de assistent zal worden voorgelegd. 
Daarnaast is dit team volop bezig met voorbereidingen voor een event op Wereld Diabetesdag (14 november) en een rondleiding in Health House met voorstelling van de toepassing later in november.

Bekijk zeker de website www.deslimmediabetesassistent.be om je in te schrijven voor een focusgroep of klinische studie. Je kan er ook interviews met bekende en fervente sporters met diabetes type I terugvinden

"Je mag je niet focussen op zaken die je niet kan door of met diabetes, maar wat je wél kan." - Dennis Volkaerts (Actief bij Leuven Bears en persoon met diabetes type I)

Staat van de fietspaden

Dit project beschikt ondertussen over een werkend prototype waarmee KdG en Sentigrate aan de slag gaan om actief fietsdata te verzamelen. Daarmee kunnen dan het AI-model getraind worden. De verzamelde data wordt door de meetbox rechtstreeks geüpload naar servers in de cloud zodat de data snel geanalyseerd kan worden. De komende tijd wordt een toetsenbord toegevoegd aan het prototype. Daarmee kan de fietser onderweg de data annoteren met nuttige informatie en een foto maken op commando. Denk bijvoorbeeld aan een foto van een put in het wegdek. Zodra deze nieuwe functies naar behoren werken, wordt het aantal meetdozen uitgebreid zodat er sneller data verzameld kan worden. 

LeerRuim

Met een kleine vertraging, is ook het project LeerRuim ondertussen van start gegaan. De focus bij LeerRuim ligt eerst bij de nodige onderzoeken van interesses en opleidingen. Momenteel onderzoeken ze de interessevelden van de gebruiker en de clustering van opleidingen, waar ze nog enkele weken mee bezig zullen zijn. Daarna zoeken ze uit hoe de interesses kunnen gematcht worden met de opleidingen.

(Afbeelding: bijeenkomst van het team van Slimme Diabetesassistent in Health House)

Deel op facebook
Deel op twitter