Skip to main content
home-page
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

amai!-projecten: update van september 2023

De projecten zijn ondertussen enkele maanden druk bezig met de ontwikkeling van hun toepassing. Hoe ver staan ze al? Waar zijn ze mee bezig? En hoe kan jij nog bijdragen? Enkele projecten delen hun updates, ontdek ze hier: 

Zwerfvuil opsporen met drones (Waste Watchers) 

Het project Waste Watchers heeft ondertussen vijf vliegdagen achter de rug. Ongeveer 200 enthousiaste deelnemers hebben met een drone gevlogen op een van deze dagen. Het projectteam kreeg van verschillende deelnemers te horen dat ze er erg van genoten en het heel interessant vonden om deel te nemen. Voor velen was het ook een introductie tot een nieuwe wereld die is blijven hangen. 

Daarnaast kwamen ook heel wat ervaren dronepiloten langs om even kennis te maken en dan zelfstandig aan de slag te gaan. Zo hebben ze al ongeveer 15 piloten die één of meerdere keren aan de slag zijn gegaan om beelden te verzamelen. Deze beelden worden nu volop verwerkt om er zo snel mogelijk een afvalkaart van te maken. 


Ondersteuning van leerlingen via Smartschool 

Het projectteam hield de afgelopen maanden verschillende sessies begeleidingsethiek waarbij ze 46 deelnemers van verschillende scholen betrokken. De resultaten en conclusies daarvan goten ze in een rapport met richtlijnen voor verdere ontwikkeling van hun toepassing. 

Ondertussen ontwikkelden ze het eerste prototype, een soort testversie van de toepassing. Dit prototype zullen ze verder verfijnen en in de loop van dit semester voor het eerst uittesten.

 

Toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers in kaart brengen (STOEP) 

Dit project is er voluit voor gegaan en is ondertussen afgerond. Het team ontwikkelde 2 proof-of-concepts, waarmee verbeteringen worden aangebracht in de OnWheels app. Het gaat enerzijds om geautmatiseerde blurring, waarmee gevoelige informatie op foto’s kan verborgen worden. Anderzijds ontwikkelden ze een voice assistant, zodat je de app nu ook met je stem kan bedienen. 

De code van deze ontwikkelingen wordt dit najaar open gesteld aan het algemene publiek, maar vooral aan ontwikkelaars. Meer technische info over de voice assistant kan je alvast lezen in dit blogbericht van DataRoots: https://dataroots.io/research/contributions/on-wheels/ 

Slimme slaapmonitor (Slapen als Doornroosje) 

Net voor de zomer lanceerde dit project een eerste, succesvolle oproep naar deelnemers. Daarnaast is het AI-luik van de toepassing verder verdiept en zijn er meer voorbereidingen gemaakt voor het verzamelen van de data. 

Deze maand gaat het projectteam van start met het testen van de eerste deelnemers. Ze verwelkomen er graag nog meer en zijn vooral nog op zoek naar mannen! Je kan zowel deelnemen aan de studie, als deelnemen door feedback te geven over de vormgeving en het gebruik van de app. Heb je ook interesse? Aarzel dan niet en ontdek hoe jij kan deelnemen op de website van het project: https://www.arteveldehogeschool.be/nl/onderzoek/projecten/slapen-als-doornroosje-met-een-slimme-slaapmonitor 


Taalassistent voor leerkrachten (MySpeech) 

Ook dit projectteam heeft belangrijke stappen gezet. Faktion is bezig met een marktonderzoek om verder in kaart te brengen welke elementen van taal bij het lesgeven belangrijk zijn om rekening mee te houden. Ondertussen stelt KdG testgroepen samen vanuit scholen en organisaties. Met de bevindingen van deze testen werkt het team verder aan een gebruiksvriendelijk ontwerp van de toepassing. 

Het team verkent daarnaast ook mogelijkheden met het gebruik van Language Learning Models (LLMs), grote taalmodellen zoals ChatGPT. Hiermee konden ze al transcripties verbeteren, les samenvattingen en quizzen maken, en ook een AI co-piloot voor studenten ontwikkelen. Deze co-piloot stelt studenten in staat om interactief deel te nemen aan de lesinhoud. 

De AI-ingenieurs gingen ook al verder aan te slag om te ontdekken welke toevoegingen nog mogelijk zijn aan de toepassing. Deze maand vindt een demo plaats om alle resultaten te bespreken en te bepalen welke extra functionaliteiten nog zullen worden toegevoegd. Zo zal de toepassing verder worden aangepast tot een definitieve, gebruiksvriendelijke versie voor leerkrachten en leerlingen.

Deel op facebook Deel op twitter