Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

amai!-projecten: update van maart 2022

Elke simpele vraag kan bij amai! tot een slimme oplossing leiden, net als deze vier projecten! Terwijl wij op zoek gaan naar nieuwe ideeën voor AI, werken zij verder aan hun slimme toepassing.

Live-ondertiteling tijdens de les

Faktion en KdG Hogeschool hielden in februari een kick-off met het team om goed van start te kunnen gaan. Ze zijn nu bezig met het bepalen van de juiste eigenschappen van de toepassing en het rekruteren van scholen, leerkrachten en leerlingen die wensen deel te nemen aan het project. Ze hebben hiervoor al verschillende interviews met OKAN- en wiskunde leerkrachten achter de rug.

“Er bestaan reeds vele applicaties die leerlingen helpen, maar deze leggen vaak een extra belasting op de leerkracht. De kracht van onze applicatie is dat ze niet louter de leerling ondersteunt, maar ook de leerkracht en hem of haar daarmee doet groeien in het werken op maat” – Joeri Van Steen (Faktion)

Slimme bomenkaart

Eurosense is bezig met het opstellen van het algoritme dat de kronen van de bomen zal herkennen. Ze hebben ook al een deel van de data verzameld en zoeken momenteel verder naar een goed protocol om de gezondheid van de bomen te kunnen inschatten. VIVES is daarnaast bezig met het voorbereiden van een infoavond voor burgers die eind maart zal doorgaan. Meer info hierover volgt binnenkort! Hou het project in de gaten via onze website en de website van Hogeschool Vives: https://www.vives.be/nl/onderzoek/agro-en-biotechnologie/bomenkaart

"De mogelijkheden van airborne lidar data bij gemeenten is nog te weinig bekend." - Bregt Roobroeck (VIVES)

Slimme diabetesassistent

Om de assistent te 'voeden' met data ontwikkelden de partners een online platform dat de deelnemers van de klinische studie zal toelaten om hun diabetesgegevens te uploaden en hun Garmin- en Digitaal Dagboek-account te koppelen. De assistent zal dan met behulp van AI proberen relaties te vinden tussen voeding, insuline toediening, sport of andere fysieke activiteit en de bloedsuikerspiegel van de persoon.

Hoe de assistent er uit moet zien zal afgetoetst worden door focusgesprekken te organiseren. We proberen hierbij onze vragen voor de deelnemers (personen met type 1 diabetes en familie, zorgverleners, ...) zo gericht mogelijk te stellen zodat we met concrete feedback/tips/informatie aan de slag kunnen. Wie graag hieraan wilt deelnemen kan zich alvast aanmelden via: www.deslimmediabetesassistent.be 

Staat van de fietspaden

De eerste twee demo meetboxen zijn ontwikkeld en worden verder uitgewerkt door het Expertisecentrum Duurzame Mobiliteit. Die zorgen ervoor dat ze de smartphone applicatie, ontwikkeld door Sentigrate, kunnen verwerken. In deze applicatie zit bijvoorbeeld een accelerometer en een gyroscoop. Ze voerden ook al succesvolle testen uit met een camera, die putten kan vastleggen waar de fiets doorfietst en deze kan koppelen aan de data van de applicatie. Op onderstaande foto kan je zien hoe zo'n fiets eruit ziet.

Deel op facebook Deel op twitter