Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

amai!-project rond Klimaat & Milieu

Klimaat & Milieu

Bomenkaart: Waar staan de bomen in de stad?

Hete zomers, langdurige droogte en dan weer extreme regenval en rioleringen die niet kunnen volgen: de gevolgen van extreem weer en klimaatverandering worden steeds zichtbaarder. De effecten zoals extreme hitte en overstromingen zijn bovendien nog scherper voelbaar in steden. Ze zorgen voor gezondheidsrisico’s en veel menselijke ellende.

Bomen, dat weten wetenschappers en natuurliefhebbers, kunnen een aantal van deze effecten matigen. Om bomen optimaal in te zetten als klimaatbuffers, is een correct en gedetailleerd beeld nodig: waar staan welke bomen? Bomenkaart gebruikt sensoren en AI-beeldverwerking om het groen automatisch in kaart te brengen.  Zo kunnen bomenbeleidsplannen met meer en betere data onderbouwd worden en kunnen ze geïntegreerd worden in klimaat plannen.

Wist je dat... de uitvoerders van dit project ook een favoriete boom hebben? Kaat van Vives is fan van grote, oude bomen zoals de zomereik. Veronique van Eurosense houdt het meest van een rode beuk, vanwege de mooie kleuren.

Website

Kom meer te weten op de website van het project:

Bezoek de website

Partners

Dit is een straf project van Urban Forestry Lab van Vives Hogeschool en Eurosense BV. 

 

Project-updates

Maart 2022

Eurosense is bezig met het opstellen van het algoritme dat de bladkronen van de bomen zal herkennen. Ze hebben ook al een deel van de data verzameld en zoeken momenteel verder naar een goed protocol om de gezondheid van de bomen te kunnen inschatten. VIVES is daarnaast bezig met het voorbereiden van een infoavond voor burgers die eind maart zal doorgaan. Meer info hierover volgt binnenkort! Hou het project in de gaten via onze website en de website van Hogeschool Vives: https://www.vives.be/nl/onderzoek/agro-en-biotechnologie/bomenkaart

"De mogelijkheden van airborne lidar data bij gemeenten is nog te weinig bekend." - Bregt Roobroeck (VIVES)

Mei 2022

De app voor burgerwetenschappers wordt volop ontwikkeld door Eurosense. Vives Hogeschool is ondertussen bezig met de organisatie van een infoavond voor burgers op 14 juni. Daar krijgen burgers alle info over het project en hoe ze kunnen bijdragen. Vervolgens vindt eind juni een workshop plaats, waarbij burgers wegwijs worden gemaakt in het gebruik van de app.

Juli 2022

Eind juni vond een workshop plaats waarbij vrijwilligers de nieuw ontwikkelde app leerden gebruiken. De vrijwilligers konden daarna zelfstandig aan de slag, en zijn nu volop bezig met inventariseren: ze kijken of het algoritme de bomen correct heeft herkend en voegen extra info toe, zoals bvb de kruingrootte. Met deze inventarisatie kan het algoritme vervolgens verder worden getraind en verbeterd. Op 23 augustus vindt er bovendien een bomenwandeling plaats met de vrijwilligers als bedanking voor hun waardevolle bijdragen. 

Heb jij ook interesse om mee de bomen in Kortrijk in kaart te brengen? Je kan je nog steeds inschrijven als vrijwilliger. Meer info via: https://www.urbanforestry.be/slimme_bomenkaart/ 

November 2022

Burgers en studenten gingen op pad en brachten al 1150 bomen in kaart. Deze gegevens kunnen de onderzoekers nu verder gebruiken om het AI-systeem verder te trainen. Zo leert het systeem de bomen automatisch te herkennen uit luchtfoto’s.

 

Voorstellingsvideo

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van dit project!

Inspiratie opgedaan om zelf een idee of vraag voor AI in te dienen? Ga naar de hoofdwebsite!

Deel op facebook
Deel op twitter