Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op facebook
Deel op twitter

amai!-project rond Werk

Digitalisering op het Werk

Slimme Signaalfunctie: Ondersteuning van leerlingen via Smartschool

Met alle data die beschikbaar is op hun platform, wil Smartschool een signaalfunctie ontwikkelen die kan waarschuwen voor mogelijke leer- en leefproblemen op basis van AI. De toepassing is bedoeld een hulpmiddel te zijn voor leerkrachten die al hun leerlingen willen opvolgen, ondanks hun gevulde opdracht. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met leerlingen, ouders en onderwijsprofessionals. Dankzij de samenwerking met Universiteit Hasselt en GO! is er daarbij ook aandacht voor de ethische aspecten en het praktisch gebruik van de toepassing bij leerkrachten. Cegeka draagt tot slot bij met hun expertise op vlak van AI.

Partners

Dit is een straf project van Smartschool, UHasselt, Cegeka en GO!.

 

Project-updates

Mei 2023

Het team van dit project ging van start met het ontwikkelen van een eerste prototype van de toepassing.  Het was daarbij belangrijk dat ze eerst de probleemstelling zo helder mogelijk voor zich hadden. Ze volgden hiervoor, net als de andere projecten, de Aanpak Begeleidingsethiek. Hierbij gaan verschillende groepen die betrokken zijn in de ontwikkeling en gebruik van de toepassing in gesprek met elkaar, zoals de ontwikkelaars, gebruikers en omgeving van de gebruikers. Het resultaat van deze workshop is dat je een duidelijker beeld krijgt van waar ethische knelpunten kunnen ontstaan bij de technologie die je ontwikkelt waardoor je hier vroeg in het ontwikkelingsproces op kunt anticiperen.

Juli 2023

UHasselt en Smartschool hielden de afgelopen maanden workshops Aanpak Begeleidingsethiek op 7 verschillende scholen. Ze spraken daar met groepen leerlingen, leerkrachten, (pedagogisch) ICT-coördinatoren, directieleden en andere medewerkers.

De verscheidenheid van de deelnemers zorgde voor een breed scala aan inzichten. Zo noemden de deelnemers meer dan 60 verschillende actoren op die op een of andere manier bij de signaalfunctie betrokken (kunnen) zijn en vonden ze het vroegtijdig melden van leerachterstand door de signaalfunctie en het geven van beter inzicht aan de school zéér positief. Er was ook veel discussie, onder andere over wie het signaal moet krijgen (bijvoorbeeld de leerling, ouders of een zorgleerkracht) en de mate van stress die een dergelijk signaal op kan leveren bij ouders en leerlingen. De deelnemers vroegen tenslotte aan Smartschool om deze en andere effecten mee te nemen in de ontwikkeling.

September 2023

Het projectteam hield de afgelopen maanden verschillende sessies begeleidingsethiek waarbij ze 46 deelnemers van verschillende scholen betrokken. De resultaten en conclusies daarvan goten ze in een rapport met richtlijnen voor verdere ontwikkeling van hun toepassing. 
 
Ondertussen ontwikkelden ze het eerste prototype, een soort testversie van de toepassing. Dit prototype zullen ze verder verfijnen en in de loop van dit semester voor het eerst uittesten.

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van dit project!

Inspiratie opgedaan om zelf een idee of vraag voor AI in te dienen? Ga naar de hoofdwebsite!

Deel op facebook
Deel op twitter