Deel op facebook
Deel op twitter

Over het project amai!

Amai! wil burgers informeren over AI en hen betrekken bij de ontwikkeling van nieuwe AI-toepassingen in Vlaanderen. Dat doet amai! door AI-experts, domeinorganisaties en burgers samen te brengen rond vier thema’s: klimaat en milieu, mobiliteit, gezondheid en  werk. Voor deze thema’s worden slimme AI-oplossingen ontwikkeld op basis van een maatschappelijk relevante vraag. Het ontwikkelen van die AI-oplossing gebeurt steeds in overleg met burgers, AI-experts en experts op het gebied van het thema. Het project verloopt dit jaar in drie parallelle sporen.

Missie

Amai! wil burgers inspireren, adviseren en activeren rond Artificiële Intelligentie in het dagelijkse leven, met de focus op werk, klimaat & milieu, mobiliteit en gezondheid.

Op die manier dragen we allemaal bij tot innovatie, participatie en verwondering in Vlaanderen.

Visie

Amai! levert zo een positieve bijdrage aan de maatschappij door bewustmaking en innovatieve projectfinanciering. Dat doen we door burgers, middenveld en experten samen te brengen.

Deel op facebook
Deel op twitter