Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ontdek het thema

Planning en management

Een DOP voor iedere ambtenaar : e-inclusie van overheidspersoneel - een DOP is hierbij een digitaal ontwikkelingsplan - een DOPSCAN moet een stand van zaken binnen de overheid op dit vlak meten (waar staan we met eigen digitale skills)

Wat is jouw AI-idee om het probleem of uitdaging op te lossen?

Het project op zich zorgt er net voor dat elk personeelslid van de overheid mee kan en zich kan ontwikkelen volgens de eigen behoefte ( ifv capaciteiten en behoefte voor de job)

Wat zijn volgens jou aandachtspunten bij jouw idee?

De bescherming van persoonsgegevens - Wordt de privacy geschonden?, De correctheid van de AI-oplossing - Hoe nauwkeurig is de uitkomst?, Het risico op discriminatie - Werkt het systeem voor alle mensen even goed, onafhankelijk van afkomst, gender, leeftijd of overtuiging?, Transparantie - Is het duidelijk hoe het systeem tot een conclusie komt?, Ongewenste impact op de maatschappij - Zorgt de oplossing voor meer werkloosheid, eenzaamheid,..., Menselijke controle - Moet een mens de uiteindelijke beslissing nemen?, Andere

Andere aandachtspunten

De DOPSCAN is een meetinstrument dat vertrekt vanuit de appreciatie van het personeel

Wil je graag nog meer vertellen over jouw idee?

Een recht op DOP voor ambtenaren, maar een DOP is dan een digitaal ontwikkelingsplan doel is om elke werknemer een dergelijk ontwikkelingsplan aan te bieden waarbij de digitale en softskills aan bod kunnen komen het strekt zich uit naar onthaal maar ook verdere ontwikkeling van werknemers binnen de organisatie het is een aanbod voor persoonlijke professionele ontwikkeling en voor ons geen element van evaluatie en aansluitend hierop: een DOP SCAN binnen de overheid, (eentje die vanuit de werknemers wordt gemeten): doel is te meten hoe ver we staan met het iedereen mee verhaal bij de overheid, het kunnen gebruiken van tools, in alle facetten soms kan het niet omdat je niet vaardig bent, maar soms ook omdat je geen toegang hebt, maar ook naar applicaties die burgers moeten gebruiken en hoe je daar als ambtenaar al dan niet mee geconfronteerd wordt (door het feit dat je het zelf niet kent, of door het feit dat mensen slechte ervaringen hebben,…) zo kan gemonitord worden en digitalisering deel worden van overleg het DOP verhaal bijsturen daar waar nodig (dit kan zowel collectief als individueel) maar ook participatie in ontwikkeling van tools waarvan personeelsleden gebruiker zijn burgers gebruiker zijn vraag is welke overheden we vatten natuurlijk (en wie dus partner zou kunnen zijn). Voor ons zijn natuurlijk alle overheden interessant ook de federale, maar gezien de scope van AMAI: bijvoorbeeld de lokale besturen, de Lijn of het Vlaamse niveau?