Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Planning en management

Kan AI helpen met het beheren van planning, agenda’s en taken? Kan op het niveau van de organisatie de taakverdeling zo efficiënter, de tijdregistratie gemakkelijker of kan AI helpen bij ontwikkelingsplannen? Of kan AI op individueel niveau helpen de agenda en taken beter te beheren?

60
0

Willekeurig
Populair
Recent
Toon opnieuw willekeurig 24 van de 60 bijdragen
Beheer van een druk leven.

De data van mensen uitlezen en daarop anticiperen. Sporthorloges analyseren en voorstellen doen ivm je gezondheid. Maaltijden aanbieden en boodschappenlijst automatisch maken. Na een drukke werkdag je huis gezellig maken met licht, geur, muziek,... Agenda uitlezen, meldingen krijgen, auto klaarzetten,... Eigenlijk een echte Jarvis maken van de film Iron Man.

Jonas S.
0 0
lees meer
Juiste bewoordingen voor matching

Het vinden van de juiste matching tussen vacatures en profielen, door het beter formuleren van vacatures en profielen, met juiste bewoordingen

Amai 2021
0 0
lees meer
falingspredictie: welke bedrijven gaan failliet binnen 1 jaar, 3 jaar, 5 jaar  we kunnen ze bijsturen via syntra of maatregelen nemen om de schade te beperken
op basis van de balanscentrale, aangiftes, .. alle officiële documenten die de overheid heeft 
Amai 2021
0 0
lees meer
Een app dat me bijstaat in de regeling van al mijn flexijobs. En me informeert over mijn rechten als student.
Als student heb ik moeilijkheden met het platform Studentatwork. Ik begrijp er niet veel van en zou een app willen hebben dat al mijn jobs en uren bijhoudt,  alsook mijn loonfiches. 
Amai 2021
0 0
lees meer
Een voorraadsysteem om stocks aan te vullen in eigen winkel.

-

Amai 2021
0 0
lees meer
Tijdsindeling dag aanpassen per persoon. Te weinig tijd tussen einde school en eten kinderen.
AI maakt planning en rekt tijd.
Amai 2021
0 0
lees meer
Gebouwen en toegangscontrole wie er mag zijn/huurders binnen laten. zo voorkomen dat het alarm te pas en onpas afgaat

-

Amai 2021
0 0
lees meer
Aannemers controleren of ze hun werk op de werf goed uitvoeren.

Drones of camera's zijn geen goed idee. Aannemers maken zelf foto's van het project, klanten geven zelf aan hoe de werken verlopen. AI-toepassing kan beeld- en tekstherkenning zijn, waarbij de foto's en tekstcommentaren worden gekoppeld.

Bart V.
0 0
lees meer
Eerlijke en rechtvaardige politiek.

AI kan alles nuchter en neutraal bekijken en hebben normaal gezien geen achterliggende agenda.

Technopolis bezoeker
0 0
lees meer
Datalinking

AI-ontwikkeling vertraagt door extreme privacybescherming. Kunnen we niet meer databanken anonimiseren/ daar AI op loslaten?

Sett beurs bezoeker
0 0
lees meer
Automatische koppeling van deelnemers aan een juist begeleidingstraject of juiste organisatie of opleiding op basis van gegevens in cv of icf?

-

Amai 2021
0 0
lees meer
Kan AI een rol spelen bij de verzameling en invoer van medische gegevens tijdens het verloop van klinische studies? 
Deze medische gegevens (labo resultaten, scanresultaten, vragenlijsten, brieven artsen, ..) zijn voorhanden in het medisch dossier van de patiënt, maar dienen voor een klinische studie nog specifiek te worden ingevoerd in een elektronisch systeem (eCRF) gelinkt aan deze studie. Momenteel gebeurt dit manueel door een studiecoördinator of study nurse, dit is arbeidsintensief, deels repetitief en nauwkeurig werk.

Medische gegevens uit het elektronisch medisch dossier van patiënten.


Taal interpreteren, Taal begrijpen

De bescherming van patiëntengegevens.

Amai 2021
0 0
lees meer
Een batterij die op een optimale manier opgeladen wordt. 

Dat je een app invult met je dagelijkse planning waardoor je gsm/je batterij op voorhand kan berekenen hoeveel procent je hiervan zult gebruiken om zo te voorkomen dat je batterij te veel laadt, en dus de capaciteit daarvan daalt. Automatisch aansturen
Amai 2021
0 0
lees meer
Er voor zorgen dat ik terug weet dat een fysieke meeting reistijd vergt

Een plugin voor agenda's of een digitale assistent die me helpt bij het plannen of accepteren van meetings zodat ik reistijd terug in acht neem.

Rob H van VUB
0 0
lees meer
Herkenning van phishing mail op basis van mailadres of regio of IP adres vanwaar het bericht gegenereerd werd.

-

Amai 2021
0 0
lees meer
Beter plannen van huiswerk en taken

Een slimme hulp die me kan helpen plannen

Nerdland bezoeker
0 0
lees meer
Filter die mails kan verwerken en klasseren. 
Binnen de zorgsector. Er wordt heel veel interne info via mail verspreid. Zo veel dat je soms door de bomen het bos niet meer ziet. Er wordt verwacht dat je alles leest en onthoudt. Hoe kan er een filter ontstaan waardoor mails gerichter komen, verwerkt kunnen worden naar prioriteit en zinvoller geklasseerd kunnen worden. Vaak is de tijd er niet om de mails te lezen.
Amai 2021
0 0
lees meer
Soort QR code systeem voor "vertaling" in makkelijke taal van brieven van bv mutualiteit, RVA, ... naar maatwerkers toe (die zijn soms bang om documenten in te vullen, daar ze het doel niet kennen, dat er betalingen kunnen van af hangen)

-

Amai 2021
0 0
lees meer
Hoe kan je het personeel zinvoller inzetten in de organisatie binnen een zorgwoning?
Je dient rekening te houden met: beschikbare personeelsmiddelen, hulpvragen van de cliënt die variabel zijn, inplannen van vaste activiteiten, inplannen van noodzakelijke (externe) activiteiten en ondersteuningen, wettelijke bepalingen, ...
Amai 2021
0 0
lees meer
Inspiratie app voor activiteiten, mensen die iets willen organiseren krijgen via de app voorstellen om hun activiteit te pimpen.

-

Amai 2021
0 0
lees meer
Kan een AI-systeem mij helpen vele verschillende professionele taken met verschillende deadlines te ordenen, zodat ik aan het begin van een dag een vlug overzicht heb van wat wanneer klaar moet zijn en inzicht heb of er ruimte is voor vorming, extra lectuur, enz

-

Amai 2021
0 0
lees meer
Hoe kan meegeholpen worden om de to do's en afgewerkte punten bij vergaderingen bij te houden, te schrappen of klasseren en de taken in agenda's te plaatsen van de mensen die deelnemen? En zo een nieuwe agenda opstellen voor volgende vergadering.

-

Amai 2021
0 0
lees meer
Hoe kunnen we de examen- en lokalenregeling binnen een complexe universiteit zoals KU Leuven automatiseren?

-

Amai 2021
0 0
lees meer
Sensors in grote gebouwen voor verlichting 
Licht springt aan als iemand een ruimte binnentreedt
Amai 2021
0 0
lees meer
Toon opnieuw willekeurig 24 van de 60 bijdragen