Over de amai! projectensite

Op deze amai! projectensite lees je meer over de projecten die het resultaat zijn van de eerste editie van amai!, wanneer we burgers voor de eerste maal betrokken bij de ontwikkeling van artificiële intelligentie.  

Hier kom je te weten waarover deze projecten gaan, hoe ze momenteel verlopen en hoe jij eraan kan bijdragenWil je meer weten over hoe deze projecten in 2021 tot stand zijn gekomen? Dat lees je hieronder – of bekijk het filmpje. 

Intussen is de tweede editie van amai! gestart en betrekken we burgers opnieuw bij het verzamelen van ideeën voor artificiële intelligentie. Wil je hieraan bijdragen? Ga dan naar onze hoofdsite. 

De 5 fasen van de eerste editie van amai! (2021-2022) 

Fase 1: Het verzamelen van vragen (27/4-8/6/2021)
Fase 2: Co-creatie en de eerste selectie van de onderzoeksvragen (kampvuursessies- (21/6 - 6/9/2021)
Fase 3: Open call voor consortia (15/9 - 24/10/2021)
Fase 4: juryproces stemming geselecteerde projecten (t.e.m. 19/11/2021)
Fase 5: Uitvoering van geselecteerde projecten (vanaf januari 2022)

Fase 1:  Het verzamelen van vragen (27/4 – 15/6/2021) 

In deze fase kon je jouw vraag of idee voor een maatschappelijke toepassing met AI indienen op het platform. Je kon je hiervoor laten inspireren door de voorbeelden op de homepagina, of door vragen en ideeën die door anderen al werden ingediend. We organiseerden inspirerende online sessies om ideeën te verzamelen en ondersteunden organisaties met gespreksvormen.  

Zo kwamen we tot meer dan 350 ideeën om AI in te zetten voor oplossing voor klimaat & milieu, mobiliteit, gezondheid en werk.  

Fase 2:  Co-creatie en de eerste selectie van de onderzoeksvragen (‘kampvuursessies’) (21/6 – 6/9/2021)

Deze ideeën werden verder uitgediept. We brachten burgers, AI-experts en experts op het vlak van de 4 thema’s van amai! (milieu & klimaat, mobiliteit, gezondheid, werk) samen in kampvuursessies. Hier werden de ruwe ideeën omgevormd tot mee volwaardige concepten voor AI.  

Hierna bekeek een onafhankelijke jury van AI-experten alle 35 AI-concepten die volgden uit de kampvuursessies. Er werd er een selectie gemaakt van 17 concrete concepten op basis van haalbaarheid en wenselijkheid.  

Fase 3:  Open call voor consortia (15/09 – 24/10/2021)

In september lanceerden we een open call voor uitwerking van de projecten, waar consortia op konden intekenen. Consortia bestonden uit AI-KMO’s, middenveldorganisaties, social-profitorganisaties, onderzoeksgroepen, overheidsinstellingen en/of burgers of burgerverenigingen. Om in aanmerking te komen, moesten minstens twee van bovengenoemde actoren deel uitmaken van het consortium. De hoofdindiener moet bovendien een ondernemingsnummer hebben met een zetel in Vlaanderen.  

Fase 4:  Juryproces stemming geselecteerde projecten (25/10 – 19/11/2021) 

De selectie van de vier projecten die aanspraak maken op een financiering van maximaal € 75.000 per project, gebeurde in twee delen: eerst beoordeelde een expertenjury de projecten op basis van o.a.:  

  • Maatschappelijke impact van de oplossing  
  • Haalbaarheid binnen de projecttermijn (één jaar)  
  • Mate van betrokkenheid van burgers in het project 
  • Is het ingediende project een AI-oplossing? 
  • Duurzaamheid van de oplossing (wat gebeurt er met de oplossing na een jaar?)   

Vervolgens vond van 12/11 t.e.m. 19/11 op het amai!-platform een openbare stemming plaats waarbij burgers hun stem konden uitbrengen op hun favoriete project. De geselecteerde projecten werden eind 2021 bekend gemaakt. Begin 2022 gingen de projecten van start. 

Fase 5:  Uitvoering van geselecteerde projecten (vanaf januari 2022) 

In januari 2022 gingen de vier geselecteerde projecten van start. Ook bij de uitwerking hiervan worden burgers betrokken. Het verloop van de projecten kan je onder meer op deze website volgen.