Milieu en klimaat en AI

Hoe verhoog je luchtkwaliteit?

Als je al een idee hebt om je vraag op te lossen met de hulp van AI, beschrijf je idee dan kort.

Luchtkwaliteit verhogen door plaatsen voor (gevel)groen in kaart te brengen