Mobiliteit en AI

Milieu-impact tonen bij keuze van een route.

Als je al een idee hebt om je vraag op te lossen met de hulp van AI, beschrijf je idee dan kort.

AI model kan milieu-impact simuleren van een bepaalde routekeuze met een bepaald voertuig en op een bepaald moment waardoor men bij de keuze van de route niet enkel rekening kan houden met reistijd en afgelegde afstand, maar ook met de milieu-impact.

AI leert uit het verwerken van gegevens (data). Welke gegevens zijn er nodig voor jouw idee?

Actuele milieu-impact van verschillende soorten voertuigen in verschillende omstandigheden.

Welke technologieën zijn er nodig bij de uitvoering van jouw idee?

Andere