Terug naar overzicht

Onderwijs

Kan AI hulpmiddelen voorzien om studenten te ondersteunen bij hun leerproces in verschillende disciplines? Kan AI kinderen huiswerk helpen maken of ouderen van digitale vaardigheden bijbrengen?