Skip to main content
home-page

Mentale en fysieke gezondheid op het werk

Kan AI helpen om beter en slimmer te pauzeren? Kan AI ergonomische werkomgevingen creëren? Kan de technologie helpen om fysieke assistentie te verlenen bij taken of mentale gezondheid op de werkplaats te verbeteren?

15
0

Willekeurig
Populair
Recent
Live vertalen
Kan AI vertaaloplossingen bieden bij online meetings tussen deelnemers die geen gemeenschappelijke taal hebben (bv. bij opleidingen)?
Amai 2021
0 0
lees meer
Discriminatie en seksisme. Dresscode op school. 
Een app die zegt of iets ongepast is of niet.
Amai 2021
0 0
lees meer
Kan een AI-systeem mij helpen bij het indelen van mijn werkdag, en zo zorgen voor minder stress en overwerk?
Is het mogelijk dat een AI mijn werk mee in het oog kan houden en mij aanmaant om op tijd op te staan, genoeg water te drinken en te stoppen met werken als ik steeds meer werk doe? Ook na de uren en afsteven op burnout, wegens te weinig werkvolk of te veel werk. Ook mij leren welk werk ik best smorgens doe of wanneer best repetitief werk. Als AI mijn workload leert en mijn manier van werken kan sturen zodat stress en overwerk niet meer voorvallen.Overzicht van mijn werkzaamhedenBeeldherkenning, Geluidsherkenning, Taal interpreteren, Automatisch aansturen
Amai 2021
0 0
lees meer
Minder contact met collega's, communicatie opt werk door corona. Menselijke contacten zijn aan het vervagen. 
App die rekening houdt met de huidige maatregelen. Activiteiten die mogelijk zijn en iets wat die sociale contacten terug mogelijk maakt. Voor de jongeren vooral. Een agenda planning in de app. 
Amai 2021
0 0
lees meer
Geen slechte mensen op het werk
Een toepassing die kan helpen mensen te motiveren om positief te zijn op het werk
Anoniem
0 0
lees meer
Een AI die mij aanspoort alert en vriendelijk te blijven aan de telefoon.
Als ik telefoondienst heb, ben ik soms na een tijd geïrriteerd, als er de ene na de andere probleem telefoon komt en moe.  Zou handig zijn als een AI mijn irritatie kan opmerken en mij dan op mijn scherm aanspoort om nog geduld te hebben en positieve aansporing laten zien om vriendelijk en aangenaam aan telefoon te blijven. Ik kan namelijk die tijd niet weg van de telefoon, en moet door. 
Amai 2021
0 0
lees meer
Een toepassing die me af en toe er aan herinnert om pauze te nemen als ik aan mijn computer zit.
Adhv een koppeling met biometrische data, bvb van Fitbit?
Nerdland bezoeker
0 0
lees meer
Toegankelijke tablets
Veel mensen weten niet goed hoe ze digitale tools moeten gebruiken. Het kan gaat soms om ouderen, mensen in armoede, mensen met een cultureel diverse achtergrond... De oplossing: toegankelijke tablets, waarbij telkens de volgende stap wordt uitgelegd voor de gebruiker.
Amai 2021
0 0
lees meer
Kan AI mij helpen door mij tips te geven over mijn houding aan de pc of laptop? Of als ik te lang stilzit aan de computer mij doen bewegen, zodat er op lange termijn minder rug- en nekklachten zijn bij mensen met een kantoorjob of telewerk?
-
Amai 2021
0 0
lees meer
Kunnen we mensen in (chronische) dakloosheid een tijdelijk bed aanbieden? 
Het komt neer op een applicatie waarbij mensen hun kamer/deel van huis aanbieden voor mensen, waarbij men samenwerkt met diensten (zoals outreachend/straathoekwerk, CAW, OCMW, ..) om de mensen in dak of thuisloosheid optimaal via de applicatie te bereiken. Uiteraard is dit ietwat pervers omdat het het probleem niet oplost in de wortel, maar het kan wel dienen als alternatief voor mensen die om velerlei redenen niet naar een nachtopvang of dergelijke kunnen of willen/durven gaan.   (Privacy is hier natuurlijk een zeer belangrijk mogelijk struikelblok, maar daarin heb ik weinig expertise) 
Amai 2021
0 0
lees meer
Mensen met autisme die kunnen afwijken van dagelijkse handelingen. Lezen, begrijpen.
Meer pictogrammen gebruiken en niet uitsluiten uit de maatschappij.
Amai 2021
0 0
lees meer
Een ondersteuning om zware lasten te tillen in de bouwsector. Iets dat de armspieren en rugspieren versterkt. Een soort skelet? 
-
Amai 2021
0 0
lees meer
Signs of health issues
Recognizing changes in employee behaviour / work performance to spot (mental and physical) health issues.
Anoniem
0 0
lees meer
Beter "nee" leren zeggen.
Ik kan moeilijk "nee" zeggen, kan AI daar bij helpen?
Nerdland bezoeker
0 0
lees meer
burn-out meter
Een tool die kan helpen bij het herkennen (en voorspellen) van burn-outs a.d.h.v. lichaamsgegevens en werkuren.
Laura
0 0
lees meer