home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Kwaliteit van lucht, water en leefomgeving

Hoe kan AI helpen om de kwaliteit van onze leefomgeving in kaart te brengen? Kan de technologie suggesties geven om die kwaliteit te verbeteren?

39
1

Willekeurig Populair Recent
Toon opnieuw willekeurig 24 van de 39 bijdragen

Kwaliteit van lucht, water en leefomgeving

Doorgaand verkeer weren in "vervuilde" gebieden

Sensoren voor luchtkwaliteit en ANPR-camera's inzetten voor dynamische verkeerslichtenregeling en dynamische verkeersgeleiding

Anoniem
0 1
lees meer

Kwaliteit van lucht, water en leefomgeving

Waterputten beter inzetten

Er zijn heel veel waterputten die niet zijn aangegeven en gesloten zijn, maar toch nog werken. Daardoor zakt de waterspiegel en kan die niet worden bijgevuld.

Nerdland bezoeker
0 0
lees meer

Kwaliteit van lucht, water en leefomgeving

Relevante parameters verzamelen
Samengevatte relevante parameters halen uit sensoren continue metingen luchtkwaliteit/temperatuur/vochtigheid, ... zodat niet alle data moeten doorgestuurd worden.
Amai 2021
0 0
lees meer

Kwaliteit van lucht, water en leefomgeving

Meer bewustzijn voor dieren en hun leefomgeving

Misschien kan AI ons helpen om ons beter af te stemmen op de leefomgeving van dieren. Bvb als we minder gras maaien zorgt dit voor meer bloemen en daarbij meer bijen.

Anoniem
0 0
lees meer

Kwaliteit van lucht, water en leefomgeving

Ontginning in kaart brengen

AI als hulpmiddel voor het in kaart brengen van verschillende ontginningsprocesses op bepaalde landoppervlakten: ontbossing/ontgroening, landbouwgrond, mineralen, ...

Datawalk Studenten Human-Computer Interaction
0 0
lees meer

Kwaliteit van lucht, water en leefomgeving

Kan AI preventief voorstellen formuleren op lokaal niveau zodat we gericht het grondwater niveau kunnen verbeteren en watervoorziening beter onder controle houden ?
Door het samenleggen van evoluties van verschillende dimensies : meteorologische data, grondgebruik, landschap, grondwaterwinning en bebouwing/verharding, in kaart brengen wat effect is op het grondwaterpeil en zo op lokaal niveau een aantal scenarios bieden om huidige of toekomstige trend van droogteperiodes gericht aan te pakken
data van verschillende dimensies, zie idee, met elkaar verbinden, op lokaal niveau, in relatie tot de evolutie van het grondwaterpeil. dit vereist mogelijk het aanlegen van een grid van meetpunten om preciesere informatie en trends te kunnen detecteren
Andere
dit zou een objectief beeld moeten geven en dus ook kunnen leiden tot restricties van verdere verharding of bebouwing , maw een grote impact op onze ruimtelijke ordening , wat in vlaanderen meesatl niet in goede aarde valt.
Amai 2021
0 0
lees meer

Kwaliteit van lucht, water en leefomgeving

Aanwezigheid van straling

Gebruik maken van een digital twin straling-kaart

Kasper V.
0 0
lees meer

Kwaliteit van lucht, water en leefomgeving

Controleren van autouitstoot in een lage emissiezone met bv camera's?
-
Amai 2021
0 0
lees meer

Kwaliteit van lucht, water en leefomgeving

Hoe CO uitstoten te verminderen overal ter wereld?
-
Amai 2021
0 0
lees meer

Kwaliteit van lucht, water en leefomgeving

Watertekort

Het watertekort oplossen in België.

Els L
0 0
lees meer

Kwaliteit van lucht, water en leefomgeving

Iets wat de waterverspilling tegenhoudt, een timer voor elke handeling (zoveel minuten bij het poetsen van tanden of douchen...) soort programma hiervoor
-
Amai 2021
0 0
lees meer

Kwaliteit van lucht, water en leefomgeving

Luchtkwaliteit monitoren

Het meten van luchtkwaliteit en voorspellingen doen wanneer ze grens zou overschreiden

Anoniem
0 0
lees meer

Kwaliteit van lucht, water en leefomgeving

Het probleem van fossiele brandstofauto's die uit het verkeer gehaald moeten worden, door lage emissie zone's die uitbreiden.

Wanneer bij CO2-controle door monitoring van auto's en signaliseren wanneer je te dicht bij centrum komt of wanneer er te veel auto's in de zone aanwezig zijn.

Guido D.
0 0
lees meer

Kwaliteit van lucht, water en leefomgeving

Toekomstig tekort aan drinkwater en verhoogde zeespiegel

Slimme filter om zeewater weg te trekken en te filteren naar drinkwater

Nerdland bezoeker
0 0
lees meer

Kwaliteit van lucht, water en leefomgeving

Geluidsoverlast-meter

Een AI-oplossing die via geluidsherkenning de verschillende bronnen van geluidsoverlast rondom je huis in kaart brengt.

Anthony L.
0 0
lees meer

Kwaliteit van lucht, water en leefomgeving

Hoe verhoog je luchtkwaliteit?
Luchtkwaliteit verhogen door plaatsen voor (gevel)groen in kaart te brengen
Amai 2021
0 0
lees meer

Kwaliteit van lucht, water en leefomgeving

Lekkende waterleiding herkennen

Kan AI (beeldherkenning) op luchtfoto's afleiden dat een waterleiding dat in de berm of een veld ligt lekt, doordat de begroeiing daar veel groener of hoger is?

Nele P.
0 0
lees meer

Kwaliteit van lucht, water en leefomgeving

Veel lawaai van snelweg

Een groene buffer maken tegen het lawaai van de snelweg in de Plantentuin van Meise (of op andere plekken).

Anoniem
0 0
lees meer

Kwaliteit van lucht, water en leefomgeving

Waterkwaliteit voorspellen
Kan een AI-systeem de waterkwaliteit voorspellen, zodat mensen weten wanneer en waar ze kunnen zwemmen in rivieren en kanalen?
Amai 2021
0 0
lees meer

Kwaliteit van lucht, water en leefomgeving

Tekenen van droogte en plagen detecteren
Kunnen we AI gebruiken om droogtetekenen en plagen te dectecteren in bossen adhv satellietfoto's of sensoren in het bos zelf? Deze data kan dan naast de cijfers over het klimaat en de waterhuishouding gelegd worden.
Amai 2021
0 0
lees meer

Kwaliteit van lucht, water en leefomgeving

Waterhoeveelheden meten en tekorten ervan tegen gaan.

Een AI-systeem dat grondwaterreserves meet, in combinatie met waterbarometers.

Louise V.
0 0
lees meer

Kwaliteit van lucht, water en leefomgeving

Vervuiling en lawaai door vliegtuigen

Vliegtuigen zorgen voor veel lawaai en vervuiling, wat slecht is voor onze gezondheid. Kan AI daar een oplossing voor bedenken?

Anoniem
0 0
lees meer

Kwaliteit van lucht, water en leefomgeving

Klimaatparameters meten met sensoren
Sensoren in tuinen die klimaatparameters meten (temperatuur, vochtigheid, CO2, fijn stof, ...) en slim vergelijken met sensoren in andere tuinen, zodat je kan weten hoe je scoort ten opzichte van andere tuinen.
Amai 2021
0 0
lees meer

Kwaliteit van lucht, water en leefomgeving

Luchtvervuiling aanpakken

Mobiliteit koppelen aan verluchtingsdata om optimale verluchtingsplan op te stellen

Anoniem
0 0
lees meer
Toon opnieuw willekeurig 24 van de 39 bijdragen