Digitalisering op het werk en AI

Om de 6 maanden moet ik een verslag schrijven over hoe een patient het heeft gedaan in die periode. Zou AI kunnen gebruikt worden om de afgelopen 6 maand op een grafiek weer te geven (mits herkenning van negatieve en positieve woorden en uitfilteren van valse positieve en negatieve zaken) en signaleren van terugkerende zaken? Omdat wij werken met een doorstroom van afdeling naar afdeling wordt de continuïteit wel eens verbroken en dan zou dit kunnen ondersteunen?