Milieu en klimaat en AI

Kan er een oplossing komen om blikjes die langs de kant van de weg worden gegooid (vnl veldwegen) efficiënt op te ruimen?

Als je al een idee hebt om je vraag op te lossen met de hulp van AI, beschrijf je idee dan kort.

Drones : naar sorteersysteem? Rijdende robot met blikperser?