Milieu en klimaat en AI

Door het op regelmatige tijdstippen overvliegen en luisteren naar de geluiden van de vogels, kunnen deze gelocaliseerd worden. Kievits kunnen beter gered worden, zwaluwen localiseren, uilen, ... in kader van dit kan er dan de nodige acties genomen worden om nog meer uit te breiden wat we kunnen doen om deze te helpen.