Mobiliteit en AI

Kan AI helpen bij het herkennen van en anticiperen op gevaarlijke verkeerssituaties?

Als je al een idee hebt om je vraag op te lossen met de hulp van AI, beschrijf je idee dan kort.

- Het vervoermiddel herkent gevaarlijke "zwarte punten" op basis van een databank en GPS en waarschuwt de bestuurder.
- Dmv AI wordt de beste route gesuggereerd om het gevaarlijke punt te passeren.
- AI herkent plots opduikende hindernissen en kan anticiperen.