Mobiliteit en AI

Hoeveel wordt er waar gefietst? We weten dit exact puntsgewijze, maar helemaal niet voor het hele wegnetwerk.

Als je al een idee hebt om je vraag op te lossen met de hulp van AI, beschrijf je idee dan kort.

Niet exact wat de rol van AI is, maar er is een hele reeks bronnen beschikbaar die kan helpen. Wie weet kan een lerend algoritme die gebruiken om tot een steeds beter model te komen; en om de vele beperkingen van de verschillende bronnen onderling te compenseren: - routeerbaar fietsnetwerk via OpenStreetMap - puntsgewijze tellingen van Telraam en allerlei tellussen - enquete data over woon-werk verkeer en fietsbezit - real time bezettingsgraad van fietsenstallingen - info over evenementen - open data over effectieve fietsverplaatsingen (bikedataproject, fietstelweek, bike to work, ...).