Gezondheid en AI

Is digitalisering veel voordeel voor de gezondheid in het algemeen?  We produceren veel inovatieve dingen maar waar gaan we er gezondheidsgewijs erop achteruit/ vooruit?