Rapport: Welke ideeën hebben burgers voor AI?

Van welke maatschappelijke vragen liggen burgers wakker en hoe kan AI daarbij helpen? Daar gingen we met amai! naar op zoek in 2021. In totaal werden er maar liefst 352 vragen en ideeën ingediend via het amai-platform. In een pas gepubliceerd rapport lichten we toe hoe we de vragen en ideeën verzamelden, en hoe we op basis hiervan de amai!-projectoproep opstelden. Ook kan je er een volledig overzicht lezen van de vragen en ideeën van de burgers.

Van idee naar cluster

Op tal van manieren hebben we burgers gestimuleerd hun ideeën op het amai!-platform te delen. Burgers konden ideeën op het platform achterlaten voor de thema’s mobiliteit, klimaat en milieu, gezondheid en werk. Deze werden één voor één gelezen door het amai-team en gegroepeerd. Gelijkaardige ideeën werden geclusterd, en soms werd één idee aan meerdere clusters toegevoegd als het idee met meerdere onderwerpen verband hield.

Bijvoorbeeld voor het domein gezondheid vonden we drie clusters: ‘preventie en levensstijl’, ‘ziekte’ en ‘leven met een beperking’. Onder elke cluster werden er nog eens aparte categorieën aangemaakt, zo hadden we voor de cluster ‘preventie en levensstijl’ zes subthema’s: ‘gezond leven’, ‘mentale gezondheid’, ‘voeding’, ‘sport en beweging’, ‘hygiëne en huid’, en ‘ongeval preventie en veiligheid’. Ideeën of vragen over een tekort aan voedingsstoffen en het volgen van een strik dieet werden dan gegroepeerd onder het thema ‘voeding’ voor de cluster preventie en levensstijl. Deze cluster groepeerde alle vragen en ideeën over hoe AI kan helpen gezond te eten, rekening houdend met onze specifieke behoeften.

Op deze manier werden alle ideeën gecodeerd, wat uiteindelijk 17 ‘ideeënclusters’ opleverde. Zo konden alle ingediende vragen en ideeën op een overzichtelijke manier gepresenteerd worden.

Kampvuursessies verspreid over Vlaanderen

Tijdens de maanden juni en juli 2021 organiseerde amai! vijf zogeheten ‘kampvuursessies’ over Vlaanderen. Deze creatieve workshops vonden plaats in Genk (C-Mine), Gent (Bibliotheek De Krook), Brussel (Muntpunt), Antwerpen (Permekebib) en Leuven (Stadsbibliotheek Leuven), en werden georganiseerd in samenwerking met culturele en openbare instellingen. In totaal schreven er 61 deelnemers in.

Deelnemers gingen aan de slag met de geclusterde ideeën en werkten deze verder uit. Ze dachten na over welke ideeën ze het meest relevant vonden en brainstormden over concrete oplossingen. Aan het einde van de kampvuursessies hadden we zo 34 uitgewerkte ideeën.

Geselecteerde ideeën voor de projectoproep

Deze 34 uitgewerkte ideeën legden we voor aan een jury van experten. Zij evalueerden de ideeën op het criteria haalbaarheid en wenselijkheid. Ideeën die laag scoorden werden niet geselecteerd voor de projectoproep. 17 AI-concepten behaalden de eindmeet voor de projectoproep. Ondertussen zijn de vier geselecteerde amai!-project bekend gemaakt, deze projecten starten in 2022.

Het rapport geeft gedetailleerde informatie over hoe dit alles tot stand kwam en welke ideeën burgers deelden. Benieuwd naar het traject en de voorstellen van burgers? Download hieronder het volledige rapport.