Navorming voor leerkrachten

Wat? 

In deze navorming leiden we je op zodat je geïnformeerd en met de juiste tools aan de slag kan met AI binnen jouw lessen. Zo kan je de leerlingen in je klas een eerste introductie bieden rond AI en hen, op maat van hun leeftijd, mee laten nadenken over de toekomst van AI. 

Wie? 

Scholen of leerkrachten (zowel lager als secundair onderwijs).

Aantal deelnemers? 

5 leerkrachten voor een navorming op maat, of schrijf je individueel in bij een geplande navorming. 

Vereiste competenties/voorkennis? 

Interesse om met AI aan de slag te gaan in de klas.

Nodige voorbereidingen? 

NVT 

Tools